-

Täysikuu vaa`an merkissä ja osittainen Kuunpimennys

Pohdintoja ajasta

Takana on keskiviikon Kevätpäiväntasaus, jonka energiat avasivat uuden kolmen kuukauden syklin. Tätä alkuvoimaista aikaa seuraa maanantaina 25.3. kello 9:00 oleva Täysikuu ja osittainen Kuunpimennys. Aurinko on tällöin 5 astetta oinaan ja Kuu 5 astetta vaa`an merkissä.

Kreikkalaisessa mytologiassa vaakaan liitetään oikeuden ja järjestyksen jumalatar Themis. Themiksen symboliikka pitää sisällään vaa`an luonnollisen tasapainon, oikeudenmukaisuuden sekä näkökulmien katsomisen ominaisuudet. Se muistuttaa kuinka tärkeää on olla tasapainossa itsensä sekä luonnollisten rytmien kanssa.

Themis kuvataan yleensä silmät sidottuna ja hän pitää vaakaa sekä miekkaa käsissään. Miekalla hän leikkasi totuuden valheista. Themis oli Zeuksen toinen vaimo sekä hänen ensimmäinen ja ylin neuvonantaja. Themis kuvataan usein Zeuksen valtaistuimen vieressä. Hän hallitsi Delfin oraakkelia, kunnes lopulta antoi työn Apollolle. Themis oli esimerkiksi Astraean sekä vuodenaikojen jumalattarien (Horat) ja kohtalon jumalattarien (Moirat) äiti. Themis oli jumalallisen lain ja järjestyksen jumalatar, joka opetti ihmiskunnalle oikeudenmukaisuuden ja moraalin lait. Hän piti yllä vuodenaikojen tasapainoa sekä eli sopusoinnussa luonnon kanssa.

Roomalaisessa mytologiassa vaaka edusti tasapainon, oikeuden ja oikeudenmukaisuuden jumalattaren Astraean kädessä olevaa vaakaa. Astraea itsessään symboloi neitsyttä. Alkujaan vaa`an tähdistöä pidettiin joissain kulttuureissa skorpionin tähdistön osana ja sitä kutsuttiin skorpionin kynsiksi. Näin se etsii tasapainoa neitsyen merkin ja skorpionin merkin välillä.

 

 

Tarot korteissa vaa`an merkkiä vastaa oikeuden kortti. Se symboloi tasapainoa, totuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kortti muistuttaa, että on aika arvioida tilannetta objektiivisesti ja tehdä päätöksiä järjen ja sydämen tasapainossa. Toisinaan oikeuden kortti voi myös viitata tarpeeseen löytää kompromissi tai sopimus tilanteessa, jossa on erimielisyyksiä. Se voi kannustaa meitä olemaan avoimia toisten näkökulmille ja etsimään yhteistä maaperää.

Rider Waite korttipakassa kortti kuvaa naista, joka istuu valtaistuimella. Hänellä on kädessään miekka, symboli oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta. Toisessa kädessään hän pitää vaakaa, joka symboloi tasapainoa. Tämä kortti kuvaa monia teemoja, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen, totuuteen ja päätöksentekoon. Naista kuvastava hahmo symboloi puolueettomuutta ja tasapuolisuutta. Vaaka, jota hän pitää kädessään, osoittaa, että päätökset tehdään harkiten ja objektiivisesti, ilman ennakkoluuloja. Kortti viittaa myös totuuden etsimiseen. Miekka, jonka nainen pitää toisessa kädessään, symboloi terävää miekkaa totuuden paljastamiseksi. Se voi viitata siihen, että on aika tarkastella tilannetta rehellisesti ja hyväksyä totuus, olipa se sitten mukavaa tai ei. Kortti liittyy myös päätöksentekoon ja vastuuseen. Kortti voi myös kannustaa reiluuteen ja kompromisseihin. Se voi olla merkki siitä, että on aika etsiä yhteisymmärrystä ja tasapainoa erilaisten näkökulmien välillä.

On monia asioita sekä tapahtumia, joihin emme voi vaikuttaa. Luonnonolosuhteet, muiden ihmisten päätökset tai valinnat sekä mahdolliset onnettomuudet tai tapahtumat, jotka tapahtuvat ilman meidän osallisuutta. Näissä tilanteissa joudumme valitsemaan, kuinka toimimme. Jäämmekö niiden armoille vai keskitymmekö tekemään valintoja, jotka tukevat kasvua ja joihin voimme vaikuttaa. Silloin valitsemme merkityksellisyyden lisäksi tulevaisuuden sekä uusiutuvan elämän.

Täydenkuun kartalla Aurinko on kahdeksan asteen etäisyydellä Neptunuksesta, joka on merkkirajan toisella puolella. Auringon toisella puolella on kymmenen asteen etäisyydellä Kuunnoususolmu. Kun mukaan otetaan Pluton sekä Pallas Athenen tuki aspektit Täydenkuun kartalle muodostuu Kehto suurkuvio. Siinä missä Pallas tuo pimennykseen viisautta ja objektiivisuutta, Pluton kautta saamme voimaa ja kykyä katsoa asioita pintaa syvemmältä. Pimennykset voivat tuntua raskailta ja niihin voi liittyä vahvoja tunnepuolen läpikäymisiä. Parhaimmillaan voimme löytää syvän sisäisen yhteyden ja tasapainon. Varjotyöskentelyn kannalta pimennykset ovat tärkeitä aikoja. Kun kohtaamme sisäisiä varjoja, voimme löytää valon ja sitä kautta vapautua mahdollisista pitkään jatkuneista kierteistä. Tämä on meditaation ja hiljentymisen kulta-aikaa.

” Aikaansaamisen jalon taidon lisäksi hallitse myös jalo taito, että̈ jätät asioita tekemättä. Elämän viisaus muodostuu epäolennaisuuksien eliminoimisesta”. - Lin Jutang

 

 

Täydenkuun kartalla Khiron on kolmen ja Merkurius kahdeksan asteen päässä Kuunnoususolmusta. Merkurius on varjoalueella ennen huhtikuun alussa alkavaa perääntyvää vaihettaan. Suunnitelmat voivat mennä uusiksi muutamankin kerran ja väärinkäsityksiä voi tulla normaalia helpommin. Parhaimmillaan sanansaattaja kykenee yhdistämään Kuunnoususolmun ja Kuunlaskusolmun välisen sillan sekä näkemään mitä tarvitaan, jotta sopiva tasapaino säilyy elämän suuntaviivojen suhteen. Voimme löytää myös unohdettuja työkaluja ja viisautta, jonka voimme ottaa uudella tavalla käyttöön ja valjastaa viisaudeksi tähän hetkeen, että tulevaisuuteen.

”Ongelma ei ole koskaan, kuinka saada uusia, omaperäisiä ajatuksia mieleen, vaan kuinka karkottaa vanhat sieltä pois. Jokainen mieli on rakennus täynnä vanhanaikaisia kalusteita. Siivoa yksi mielesi nurkka puhtaaksi, ja luovuus täyttää sen välittömästi.” —Dee Hock

 

 

Venus ja Saturnus ovat konjunktiossa kalojen merkissä ja sekstiilissä Jupiteriin, Uranukseen sekä Cerekseen. Kun mukaan otetaan oppositiossa oleva Lilith saamme aikaan Leija suurkuvion. Myös Venuksen ja Saturnuksen konjunktiosta sekä Jupiterin ja Uranuksen konjunktiosta muodostuu kvinkunssi aspektit Kuunlaskusolmulle, josta tulee Jod suurkuvio. Kaiken paineen keskellä voimme löytää uudenlaisia ratkaisuja. Saturnuksen kautta saamme rakenteita kalojen herkkään merkkiin ja parhaimmillaan voimme löytää laajentavia, että ravitsevia asioita, joiden kautta saamme myös sielun ruokaa. Lauantaina 23.3. Mars siirtyy kalojen merkkiin, joten oinaan alkutulen lisäksi ajassa on kalojen alkumeren energiaa.

"Yksi ensimmäisistä onnen ehdoista on, että ihmisen ja luonnon välinen yhteys ei katkea." - Leo Tolstoi

Tämänkertainen Täysikuu etsii omaa paikkaa ja tilaa suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Jos olemme unohtaneet itsemme ja tarpeemme, nyt on niiden aika nousta näkyviin ja kohdattavaksi. Tunnetasolla haemme tasapainoa ja rauhaa, mutta on hyvä työstää vanhat tunnekuonat tieltä, jotta voimme kasvaa uudenlaiseen vapauteen. Saattaa olla pelottava huomata, että itsensä unohtaminen voi joskus olla jopa turvakeino, jos emme uskalla sanoittaa muille eriäviä mielipiteitä tai näkemyksiä. Joskus on viisautta olla hiljaa, kun taas joskus puhua. Kun olemme kohdanneet autenttiset kipupisteemme, voimme ymmärtää paremmin tunteitamme ja tätä kautta puhua niistä selkeämmin ja rakentavammin kun silloin jos olemme aivan hukassa itsessämmekin. Siinä missä vaaka pyrkii katsomaan kaikki mahdolliset näkökannat, oinas toimii enemmän impulssin varassa. Näiden välinen tasapaino tukee parhaimmillaan sitä muutosvoimaa, jota tarvitsemme juuri nyt. Siinä missä toinen silmä katsoo sisäisiin ja alitajuisiin maisemiin, toinen silmä voi nähdä tämän hetken ja maailman kirkkaasti. Näin voimme harmonisoida elämämme suuntaa ja päästää irti vanhoista painolasteista.

”Vesissä toinen silmä, toinen kirkas”. -William Shakespeare

Lempeää Täydenkuun ja pimennyksen aikaa! Johanna

 


Teoskuva; Tiina Poutanen