-

Sisäisen soturin voiman valjastaminen

Pohdintoja ajasta

Sunnuntaina 9.6. Mars siirtyy härän merkkiin. Marsin ja perääntyvän Pluton välinen neliö laittaa kaksi kovaa voimaa vastakkain. Mars tunnetaan energian, voiman, toiminnan ja intohimon planeettana. Mars edustaa sitä, miten me ilmaisemme ja käytämme energiaamme, sekä miten käsittelemme omaa halua, vihaa ja päättäväisyyttä. Se kuvaa myös meidän taistelutahtoamme ja kykyämme puolustaa itseämme ja muita.  Pluto on intensiivinen transformaation planeetta, joka ei tingi edustamistaan asioista. Kun Mars ja Pluto ottavat toisistaan mittaa, riskinä on valtataistelut ja hallitsemattomat aggressiot. Parhaimmillaan voimme kohdistaa energiamme rakentavaan tekemiseen ja olemaan päämäärätietoisia niiden asioiden suhteen, jotka koemme tärkeimmiksi. Kun saamme oikeanlaisesta tekemisestä kiinni, voimme toimia kestävällä ja pitkäjänteisellä voimalla.

Päivässä ei Roomaa kyhätty, niin uhottiin
Laulaen La Palomaa päivässä se tuhottiin
-Juice Leskinen, Kuumaa tuhkaa

 

 

Mars oli muinaisen Rooman sodan jumala. Häntä pidettiin myös Rooman suojelijana ja usein yhdistettiin maanviljelykseen ja kevään uudistumiseen. Hän ei ollut pelkästään sodan jumala, vaan myös elämän, kuoleman ja uudistumisen symboli. Marsin palvonta ja hänen roolinsa sodassa ja rauhassa korostivat hänen monipuolista merkitystään roomalaisessa kulttuurissa ja uskonnossa. Mars muistuttaa siitä, että sota ei ole vain kunniaa ja voittoa, vaan myös kärsimystä ja verenvuodatusta. Astrologiassa Mars edustaa energiaa, toimintaa ja taistelutahtoa. Kuitenkin Marsin energian ei tarvitse aina olla aggressiivista tai sotaisaa. Mars voi myös symboloida positiivista ja rakentavaa toimintaa, kuten rohkeutta puolustaa oikeuksia, aloitekykyä ja määrätietoisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Marsin energian avulla voidaan siis myös edistää rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, erityisesti silloin, kun se yhdistetään viisauteen ja oikeamielisyyteen. Marsin rohkeus ja aloitekyky voivat olla avainasemassa, kun pyritään ratkaisemaan konflikteja ja rakentamaan kestävää rauhaa. Marsin energian oikeanlainen hallinta voi tuoda tasapainoa ja harmoniaa elämään, sillä se auttaa tunnistamaan, milloin on aika taistella ja milloin vetäytyä ja neuvotella. Vaikka Marsin pääasiallinen rooli mytologiassa ja astrologiassa liittyy sotaan ja taisteluun, sen energiaa voidaan soveltaa myös rauhan ja harmonian edistämiseksi. Tämä vaatii kuitenkin tietoista ponnistelua ja tasapainon löytämistä aggressiivisuuden ja rauhallisuuden välillä.

Yksi merkittävä tarina Marsin mytologiassa liittyy Rea Silviaan ja Romulukseen ja Remukseen. Rea Silvia, Vestan neitsyt, tuli raskaaksi Marsilta ja synnytti Romuluksen ja Remuksen, Rooman perustajat. Tämä tarina voidaan tulkita symbolisesti: Marsin jälkeläiset, vaikka alun perin sotaisia, loivat kaupungin ja sivilisaation, joka toi mukanaan myös rauhan ja järjestyksen. Tämä tarina osoittaa, että vaikka Mars on sodan jumala, hänen jälkeläisensä voivat tuoda rauhaa ja järjestystä.

Toinen mielenkiintoinen aspekti liittyy Marsin symboliseen yhteyteen rauhan jumalattaren Concordian kanssa. Concordia (kreikkalaisittain Harmonia) oli Marsin ja Venuksen tytär ja sopusoinnun, järjestyksen sekä yhteisymmärryksen jumalatar, joka symboloi niin arjessa olevien riitojen harmonisoimista, kuin myös sodassa taistelevien sotilaiden rauhoittamista. Hänen ajateltiin myös edustavan kosmista tasapainoa. Hänet kuvattiin usein yhdessä Marsin kanssa, symboloiden sitä, että sodan jälkeen tulee rauha ja yhteisymmärrys. Tämä kuvastaa ajatusta, että sodalla ja taistelulla on paikkansa, mutta niiden tarkoituksena on lopulta johtaa rauhaan.

Marsin symboliikka shamanismissa liittyy usein toimintaan, energiaan, voimaan ja taisteluun. Marsin symboliikka sisältää soturin henkeä, mikä antaa rohkeutta ja voimaa kohdata haasteet ja vastustajat, olipa kyseessä henkinen tai fyysinen taistelu. Marsin energia auttaa voittamaan pelot ja kohtaamaan vaikeat tilanteet. Mars edustaa myös kunnianhimoa ja tavoitteiden saavuttamista. Sen energia liittyy vahvasti tulen elementtiin, joka edustaa intohimoa, energiaa ja puhdistusta. Marsin energia voi auttaa muuttamaan ja muokkaamaan asioita. Tämä voi tarkoittaa henkistä transformaatiota, jossa vanhat energiat ja esteet poistetaan, jotta uusi ja positiivinen energia voi virrata. Mars edustaa toiminnan energiaa, joka auttaa toteuttamaan suunnitelmia ja tekemään konkreettisia toimia henkisessä työssä. Marsin energia rohkaisee ottamaan johtavan roolin ja tekemään tarvittavat aloitteet. Tämä voi olla erityisen tärkeää silloin, kun tarvitaan nopeita päätöksiä tai toimintaa. Marsin energia voi toimia suojelijana, joka auttaa suojelemaan itseään ja muita negatiivisilta energioilta ja henkisiltä hyökkäyksiltä.

”Rohkeus ei aina ole suurieleistä. Joskus rohkeutta on se hiljainen ääni, joka päivän päättyessä sanoo ...huomenna yritän uudestaan. ” – Mary Anne Radmacher

 

 

Merkuriuksen, Auringon ja Venuksen konjunktio kaksosten merkissä on luonteeltaan raikas tuulahdus. Edellä mainittu kokoonpano on neliössä Saturnukseen, joka rauhoittaa ja maadoittaa hieman kaksosten pulppuavaa energiaa. Khironin sekstiilien kautta saamme eheyttävää energiaa, joka on kuin balsamia haavoille. Sitä vastoin Auringon ja Venuksen kvinkunssit perääntyvälle Cerekselle muistuttaa omien tarpeiden merkityksestä.

Merkuriuksen sekstiili Kuunnoususolmulle ja kolmio Kuunlaskusolmulle saa sanansaattajan kulkemaan elämäntehtävän menneisyyden sekä tulevaisuuden pisteiden välillä. Merkurius on astrologiassa tunnettu viestinnän ja älyn planeetta, mutta sen symboliikalla on myös yhteyksiä shamanismiin, jossa se edustaa viisauden, yhteyksien ja tietoisuuden teemoja. Samoin kuin astrologiassa, myös shamanismissa Merkurius nähdään viestinviejänä eri maailmojen välillä. Se voi auttaa tasapainottamaan energioita ja selkeyttämään ajatuksia ja tunteita. Merkurius on tunnettu kyvystään sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja muuttua nopeasti. Tämä tekee siitä dynaamisen ja joustavan planeetan. Merkuriuksen symboli koostuu ympyrästä, rististä ja puolikuusta. Ympyrä edustaa henkeä, risti materiaa ja puolikuu mieltä, mikä kuvastaa Merkuriuksen kykyä yhdistää henkiset ja aineelliset maailmat ajattelun ja viestinnän kautta. Ajallisesti tätä kannattaa hyödyntää, jotta voi paremmin ymmärtää erilaisten tekijöiden syy-yhteyksiä sekä saada selkeyttä mahdollisesti pitkään jatkuneisiin ongelmiin.

”Mitä enemmän ihminen hiljentyy, sitä enemmän hän kuulee.” – Baba Ram Dass

Kaunista viikonloppua! Johanna

 

Teoskuva; Henrika Kurkimäki