-

Kesäpäivänseisauksesta juhannuksen Täydenkuun tunnelmiin

Pohdintoja ajasta

Torstaina 20.6. kello 23:51 Aurinko menee ravun merkkiin ja on kesäpäivänseisauksen aika. Kesäpäivänseisaus merkitsee vuoden pisintä päivää ja lyhintä yötä, kun Aurinko saavuttaa pohjoisimman pisteensä taivaalla. Kesäpäivänseisaus on ollut tärkeä ajankohta monissa kulttuureissa ja mytologioissa ympäri maailmaa. Kesäpäivänseisaus on perinteisesti ollut aikaa seremonioille ja rituaaleille, jotka juhlistavat valon, lämmön, elinvoimaisuuden ja hedelmällisyyden voimaa sekä henkistä että fyysistä kasvua ja kehitystä Se muistuttaa kuinka tärkeä on nauttia elämästä ja sen antamasta luonnon runsaudesta.  Kesäpäivänseisauksen kartta avaa seuraavan kolmen kuukauden jakson.

Kesäpäivänseisausta on juhlistettu eri tavoin ja se on liitetty erilaisiin jumaliin, seremonioihin ja myytteihin. Kreikkalaisessa mytologiassa Apollo, Auringonjumala, on keskeinen hahmo kesäpäivänseisauksen aikaan. Apollo yhdistetään valoon, totuuteen ja parantamiseen. Kesäpäivänseisaus oli aikaa, jolloin hänen voimansa ja vaikutuksensa olivat suurimmillaan. Hekate, joka on yhdistetty Kuun voimiin, on myös tärkeä hahmo, sillä kesäpäivänseisaus merkitsee käännekohtaa vuoden syklissä ja rajapintaa eri maailmojen välillä.

 

 

Aurinko, Venus ja Merkurius ovat ravun merkissä ja neliössä Neptunukseen sekä Lilithiin, jolloin tästä muodostuu T-risti suurkuvio. Vaikka Auringon, Venuksen ja Merkuriuksen konjunktio on valovoimainen kuvio, Neptunus vie meidät sumuisiin maisemiin. Neptunus lisää ajan vesipainotteisuutta siinä missä Lilith muistuttaa oman voiman tärkeydestä ja siitä ettemme mene liiaksi mukaan toisten ihmisten toiveisiin tai tunteisiin, jos ne eivät vastaa omiamme.

Marsin sekstiilit Auringolle, Venukselle sekä Merkuriukselle vahvistavat niiden elinvoimaa ja tahtotilaa. Tämä on erittäin toivottava kuvio, koska perääntyvän Pluton kvinkunssit voivat tuntua alitajuisilta painolasteilta, joista voi olla vaikea saada kiinni. Puolustusmekanismit voivat aktivoitua yllättävän nopeasti, emmekä välttämättä edes tunnista miksi reagoimme niin voimakkaasti.

Kesäpäivänseisauksen kartalla on myös Kuun neliöt Saturnukselle sekä Junolle. Tästä muodostuu T-risti kuvio. Kuu on jousimiehen optimistisessa ja energisessä merkissä. Sen riskeihin liittyy levottomuus ja liiallisuuksiin meneminen. Saturnus tuo mukanaan vakautta, vaikka samanaikaisesti se voi tuntua rajoittavalta tekijältä. Kuun kolmiot Kuunnoususolmulle ja Khironille tulee tarpeeseen, koska sitä kautta voimme nähdä niitä kasvusuuntia, jotka palvelevat tämän hetken lisäksi myös tulevaisuutta. Kuvio on parantava ja puhdistava, joten siitä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti.

 

 

Lauantaina 22.6. kello 4:07 on Täysikuu kauriin merkissä. Kuu aktivoi Auringon, Neptunuksen ja Lilithin T-risti kuvion ja täydentää sen Suuriristi kuvioksi. Kesäkuun Täysikuuta kutsutaan nimillä mansikkakuu, kukkakuu, ruusukuu ja hunajakuu. Kauris on luonteeltaan kunnianhimoinen ja määrätietoinen niitä ihmisiä sekä asioita kohtaan, jotka kokevat tärkeiksi. Rakkaimpiaan kohtaan kauris toimii vastuullisesti, uskollisesti ja he pistävät itsensä likoon. Muiden ihmisten voi olla vaikea saada kiinni hänen tunnemaailmastansa tai ajatuksista, koska kauris osaa olla myös pidättyväinen ja vakava. Kauriissa on ylevää tyylikkyyttä ja arvokkuutta. Kauriin positiivisiin puoliin liittyy kestävyys sekä toimivat rakenteet.

Auringon ollessa ravun vastamerkissä etsimme tasapainoa näiden kahden merkin välille. Rapu on luonteeltaan tunteellinen, aistiva ja myötätuntoinen. Rapu tarvitsee omaa tilaa ja aikaa, jotta voi ladata akkunsa. Hän on hyvin perhekeskeinen ja omistautuva. Vaikka tunteet ovat ravun parasta pääomaa, kolikon toisella puolella on ailahtelevat tai liian vahvat tunteet. Parhaimmillaan kauris vakauttaa ravun vahvaa tunteellisuutta sekä auttaa rajaamaan asioissa, joissa sitä tarvitaan. Rapu opettaa kauriille oikeanlaista tapaa ilmentää herkkyyttä sekä tunteita, jotta ne eivät jäisi hartioille painamaan. Kaikkea ei tarvitse jaksaa tai kannatella, eikä kukaan voi tehdä määräänsä enempää. On tärkeä tunnistaa niin muilta ihmisiltä kuin itseltä tulevat vaatimukset sekä mahdollinen avuttomuus ja suru, kun joudumme kohtaamaan pettymyksiä tai riittämättömyyttä. Tämänkertainen Täydenkuun aika liittyy voimavaroihin. Muista levätä ja ravita itseäsi. Alitajunta tuo pintaan ja tietoiseen mieleen olennaisimmat asiat, joten uskaltaudu hetkeksi irrottautumaan arjen tehtävä listasta ja vaatimuksista. Sen tarkoitus on palauttaa sisäistä rauhaa sekä tasapainoa, jotta voimme olla linjassa itsemme kanssa. Elämä on aina sopivan keskeneräistä, joten täydellisyyteen ei tarvitse kurkotella.

 

 

Tarot korteissa kaurista vastaa paholaisen kortti. Paholaisen kortti muistuttaa omien varjojen kohtaamisesta, rajoitteista sekä niistä vapautumisesta. Kuvassa olevalla miehellä ja naisella on kahleet kaulassa, mutta ne ovat niin löysällä, että ne voi ottaa helposti pois. Heidän vankeutensa on osittain itse aiheutettua. He voisivat vapautua, jos päättäisivät tehdä niin, mikä korostaa vapaan tahdon ja itsetietoisuuden merkitystä. Heillä on pienet sarvet päässään sekä hännät. Mitä pidempään he jäävät paikoilleen, sitä enemmän he muuttuvat paholaisen kaltaiseksi. Kortin symboliikkaan liittyy omien sokeiden pisteiden ja uskomusten, kuten esimerkiksi pelkojen, häpeän, vihan tai kontrolloimattomien tunteiden kohtaamisesta. Paholainen on puoliksi vuohi ja puoliksi ihminen. Se edustaa tasapainoa hyvän ja pahan välillä sekä kierteistä vapautumista.

Rider-Waite tarot-pakan paholainen-kortti liittyy materiaalisiin sidoksiin, kiusauksiin ja henkiseen vankeuteen. Kortin paholaishahmo edustaa kiusauksia, alhaisia haluja ja pimeää puolta ihmismielessä. Paholaisella on kädessään soihtu, joka osoittaa alaspäin. Tämä symboloi valoa, joka ei nosta meitä ylös kohti ymmärrystä tai henkisyyttä, vaan valaisee pimeyttä ja materialismia. Paholaisen otsassa oleva käänteinen pentagrammi symboloi epäjärjestystä ja viittaa henkisen ja fyysisen maailman välisen tasapainon puutteeseen. Paholainen istuu kivisellä jalustalla, mikä viittaa pysyvyyteen ja muuttumattomuuteen, symboloiden sitä, kuinka materiaalinen ja alhainen elämä voi tuntua pysyvältä vankeudelta. Paholainen symboloi usein maallisia kiusauksia, kuten rahaa, valtaa ja fyysisiä nautintoja, jotka voivat sitoa meitä ja estää henkistä kasvua. Hahmojen löysät ketjut korostavat, että usein olemme itse vastuussa omista kahleistamme ja meillä on voima vapautua niistä, jos vain teemme tietoisen päätöksen.

Kortti voi viitata myös vapautumiseen näistä kahleista, itsetietoisuuden kasvuun, pelkojen voittamiseen ja henkilökohtaiseen vapautumiseen. Se muistuttaa meitä siitä, että todellinen vapaus ja kasvu edellyttävät tietoisuutta ja halua irrottautua näistä kahleista. Paholainen muistuttaa meitä siitä, että moni asia, joka näyttää houkuttelevalta tai tarpeelliselta, voi itse asiassa olla harhaa. Kortti kutsuu tarkastelemaan, mikä on todellista ja mikä vain illuusio. Kortti voi myös symboloida syvään juurtuneita pelkoja, jotka estävät meitä etenemästä tai kasvamasta. Nämä pelot voivat olla tiedostamattomia ja vaatia syvällistä itsetutkiskelua. Kortti voi myös osoittaa, että olemme kohtaamassa pelkomme ja työstämässä niitä, mikä johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja itsetuntemukseen. Oivallettuna kortti voi merkitä uusien mahdollisuuksien avautumista ja entisten kahleiden murtumista. Se muistuttaa meitä siitä, että todellinen vapaus ja kasvu edellyttävät tietoisuutta ja halua irrottautua näistä kahleista. Kortti voi olla voimakas kutsu muutokseen ja henkilökohtaiseen kasvuun, jos olemme valmiita kohtaamaan sen viestit avoimin mielin.

 

 

Tarot korteissa ravun merkkiä symboloi vaunut. Vaunujen kortti symboloi voimaa, tahdonlujuutta, voittoa, itsevarmuutta, kestävyyttä sekä määrätietoisuutta. Kortti muistuttaa kärsivällisyydestä, oikealla tavalla toimimisesta ja etenemisestä. Vaunut eivät ole pika-autoja, vaan niillä kuljetaan turvallisesti ja vakaasti mahdollisten esteiden yli. Tämä tarkoittaa viisautta tunnistaa oikea ajoitus sekä asiat, jotka ovat olennaisia. On tärkeä tunnistaa, ettei käytä energiaa vääriin asioihin tai väärällä tavalla. Kun ensin saa puntaroida erilaisia vaihtoehtoja, syntyy voima ja tieto siitä, milloin on oikea aika lähteä liikkeelle. Kortissa yhdistyy toiminta sekä ajattelu, joista syntyy oikeanlainen tasapaino.

Kortin keskellä on vaunut, joita ohjaa voimakas hahmo. Hahmo symboloi henkilökohtaista voittoa ja hallintaa omasta kohtalosta. Hänen panssarinsa edustaa suojaa ja voimaa, ja kruunu viittaa hallintaan ja auktoriteettiin. Kuljettajan olkapäillä olevat siivet ja aurinkomerkki edustavat henkistä voimaa ja elinvoimaa, jotka auttavat kuljettajaa saavuttamaan tavoitteensa. Vaunuja vetää kaksi sfinksiä, yksi musta ja yksi valkoinen, symboloiden vastakkaisia voimia tai tasapainoa. Sfinksit, jotka vetävät vaunuja, edustavat vastakkaisia voimia. Ne symboloivat tarvetta löytää tasapaino ja ohjata näitä voimia kohti yhteistä päämäärää. Sfinksien välinen ristiriita kuvaa sitä, kuinka vastakkaiset voimat voivat joko viedä meitä eri suuntiin tai työskennellä yhdessä harmonisesti saavuttaakseen tavoitteen. Vaunut symboloivat kykyä hallita omaa elämää ja suuntaa. Ne edustavat sisäistä voimaa ja kykyä navigoida vaikeuksien läpi. Tähti kuljettajan kruunussa symboloi jumalallista ohjausta ja inspirointia. Se voi viitata myös korkeampiin tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. Kortti korostaa matkaa ja liikettä kohti päämäärää, sekä fyysisessä että henkisessä mielessä. Vaunut symboloivat voimaa ja päättäväisyyttä, joka on tarpeen voittaa haasteet ja esteet. Tämä kortti kannustaa pysymään keskittyneenä tavoitteisiin ja käyttämään tahdonvoimaa saavuttaakseen ne. Kortin sanoma on sisäinen matka, joka johtaa itsetuntemukseen sekä voiman ja tahdon kehittämiseen.

"Monet kuvittelevat, että näynhakumatkalla nähdään jonkinlainen ilmestys. Heidän täytyy ymmärtää, että voima ei aina näyttäydy suurten ja mahtavien asioiden muodossa. Voit etsiä jotakin suurta, mutta pieneen asiaan voi sisältyä suuri voima. Me mutkistamme elämää ajattelemalla, että "koko elämäni on yhtä murhenäytelmää", sillä tarkoituksena on elää yksinkertaista elämää ja nauttia siitä. Salli pienten asioiden täyttää joitakin unelmistasi ja toiveistasi." - Karhunsydän, Creek-intiaani, Muskogee-heimon johtaja

Juhannus on juhla, joka kunnioittaa elämän kiertokulkua, valon voittoa pimeydestä ja luonnon hedelmällisyyttä. Se on aikaa, jolloin luonto on voimakkaimmillaan. Shamaanit näkevät juhannuksen aikana tapahtuvan luonnon ja henkimaailman välisen rajan ohentumisen aikana, jolloin yhteys maan ja taivaan välillä on erityisen vahva. Pohjoismaissa juhannussalko symboloi maailmanpuuta, joka yhdistää taivaan, maan ja alisen maailman. Shamaanit näkevät maailmanpuun tärkeänä symbolina, joka edustaa universumin rakennetta ja kaikkien elämänmuotojen välistä yhteyttä. Tämä hetki oli tärkeä myös skandinaavisessa mytologiassa, jossa Yggdrasil, maailmanpuu, yhdisti taivaan, maan ja alisen maailman. Yggdrasilin uskotaan olevan erityisen voimakas kesäpäivänseisauksen aikaan, jolloin maailman eri tasot ovat lähempänä toisiaan. Kokot edustavat jatkuvuutta ja perinteiden kunnioittamista. Ne muistuttavat meitä juuristamme ja yhteydestä luontoon ja vuodenkiertoon. Juhannuskokkojen polttaminen on rituaalinen tapa puhdistautua menneistä huolista ja kääntää katse tulevaisuuteen.

Juhannuksen ajan laatu on taianomaista, mystistä ja hienovaraista. Saatamme tuntea vahvoja syvällisiä tunteita sekä kokemuksia, joiden avulla voimme vahvistaa omaa sisintämme. Ajassa on täyttymyksen tunnetta, mutta on myös hyvä ottaa tilaa ja aikaa tunnistaa kaikkia mahdollisia tuntemuksia, mitä sisimmästämme nousee. Tarvitsemme aikaa hiljentyä, jotta voimme pitää sisäisen navigaattorin fokuksessa. Jos emme tunnista rajojamme, saatamme emotionaalisesti kuormittua liikaa. Parhaimmillaan voimme nauttia kesän runsaudesta ja tankata akkumme täyteen tätä valovoimaista aikaa.

Tähdet

Yön tullen
minä seison portailla kuuntelemassa,
tähdet parveilevat puutarhassa
ja minä seison pimeässä.
Kuule, tähti putosi helähtäen!
Älä astu ruohikolle paljain jaloin:
puutarhani on sirpaleita täynnä.

Edith Södergran

 

Kaunista juhannusta ja Täydenkuun aikaa! Johanna

 

Teoskuva; Saraeleni Miinin, Hetki minussa