-

Big Bang

Pohdintoja ajasta

Jupiterin ja Uranuksen konjunktio oli tarkimmillaan 21.4. mutta sen vaikutus tuntuu aina 26.5. saakka, jolloin Jupiter vaihtaa merkkiä härästä kaksosiin. Kun kaksi vahvaa planeettaa yhdistää voimansa, tulos on sen mukainen. Uranus on alkuvoima, joka symboloi innovaatioita, vapautta, vallankumousta sekä muutosta. Se on edistyksellinen toisinajattelija, joka ajattelee omalla tavallaan ja edistää uudenlaisia näkemyksiä, luovuutta sekä keksintöjä. Luonteeltaan se on nopea ja arvaamaton. Se pistää meidät kyseenalaistamaan niin omat kuin myös muualta tulevat rajoitteet ja rajat. Uranus edustaa kollektiivista tietoisuutta ja pyrkimystä yhteiskunnan muutokseen ja parantamiseen. Jupiter on mahdollisuuksien planeetta, joka laajentaa sen mihin osuu. Jupiter symboloi onnea, runsautta, kasvua ja mahdollisuuksia. Se rohkaisee laajentamaan näköaloja ja etsimään uusia kokemuksia. Jupiter liitetään myös henkiseen kasvuun, viisauteen, optimistisuuteen ja positiivisuuteen. Jupiter on totuuden etsijän planeetta. Se houkuttelee menemään mukavuusalueen ulkopuolelle ja tutkimaan uusia mahdollisuuksia. Jupiter symboloi elämän merkityksen, kasvun ja yltäkylläisyyden etsintää. Parhaimmillaan näiden planeettojen yhteisvaikutus on näköaloja sekä mahdollisuuksia laajentava. Voimme löytää yllättäviä ratkaisuja mahdollisesti pitkäänkin jatkuneisiin tilanteisiin.

"Ajatellaksemme luovasti meidän pitää pystyä katsomaan uusin silmin sitä, mitä pidämme itsestäänselvyytenä." — George Kneller

 

 

Tiistaina 30.4. Pluto pysähtyy ennen perjantaina 3.5. alkavaa perääntyvää vaihettaan. Pysähtyessä se on vesimiehen merkissä ja konjunktiossa Kuuhun. Pluto symboloi voimaa, transformaatiota ja syvällistä muutosta. Kuuhun liitetään tunteet, reaktiot, alitajunta sekä emotionaalinen turva. Kuu heijastaa tapaamme kokea ja ilmaista tunteitamme sekä reaktioitamme ympäröivään maailmaan. Se liitetään myös intuitioon, vaistonvaraisiin päätöksiin ja sielulliseen tyytyväisyyteen. Ajassa on voimakkaita tunteita, mutta myös mahdollisuus puhdistaviin tunnekokemuksiin, joissa voimme uusiutua ja vahvistua.

"Laajemmassa mielessä kotinamme voi toimia kaikki se, mihin olemme hengen tai tunteen tasolla ehdollistuneet, mikä saa meidät tuntemaan olomme mukavaksi. Tätä psykologista kotiympäristöä kuljetamme mukana, olemme sitten missä tahansa maan pinnalla. Se ratkaisee alitajuiset reaktiotapamme ja tunnetyyppimme." —  Frances Sakoian & Louis S. Acker

Maanantaina 29.4. Venus siirtyy härän merkkiin ja on näin omalla luonnollisella maaperällään. Pluton ja Kuun neliö Venukselle pistää tarkistamaan arvomaailmamme uudelleen. Venus symboloi rakkautta, harmoniaa, arvoja, estetiikkaa sekä nautintoja. Venus edustaa sitä, miten me rakastamme ja arvostamme itseämme ja muita, sekä miten ilmaisemme rakkautta ja kiintymystä suhteissamme.

"Kasvu itsessään sisältää onnen siemenen." —  Pearl S. Buck

Tiistaina 30.4. Mars siirtyy oinaan merkkiin eli omaan luonnolliseen merkkisijaintiinsa. Mars on konjunktiossa merkkirajan toisella puolella olevaan Neptunukseen sekä sekstiilissä Plutoon ja Kuuhun. Mars tunnetaan energian, voiman, toiminnan ja intohimon planeettana. Se symboloi myös aggressiota, halua ja päättäväisyyttä. Mars edustaa sitä, miten me ilmaisemme ja käytämme energiaamme, sekä miten käsittelemme omaa halua, vihaa ja päättäväisyyttä. Se kuvaa myös meidän taistelutahtoamme ja kykyämme puolustaa itseämme ja muita.  Neptunus on tunnettu mystiikan, unelmien, mielikuvituksen ja intuition planeettana. Neptunus edustaa sitä, miten me käsittelemme unelmiamme, fantasioitamme ja alitajuista maailmaamme. Se kuvaa myös meidän suhdettamme henkisiin ja spirituaalisiin asioihin, sekä kykyämme tuntea empatiaa ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Neptunus vaikuttaa myös siihen, miten me käsittelemme pettymyksiä ja haaveitamme. Nyt kun Mars ja Neptunus ovat konjunktiossa, voimme parhaimmillaan löytää unelmille siivet. Haasteena voi olla toiminta ilman määränpäätä tai liiallinen kiinnipitäminen asioista, jotka eivät kanna.

Etsin, etsin suurta tulta.
Itsekö elämä oisit
tuli suuri tummumaton,
valkea iänikuinen?

—  L. Onerva, Etsijä

 

 

Khiron, Merkurius ja Kuunnoususolmu ovat konjunktiossa oinaan merkissä. Khiron symboloi parantumista, haavoittuvuutta, opetusta ja sisäistä viisautta. Khiron kuvaa syviä haavoja ja traumoja, joita meillä voi olla, mutta samalla se edustaa myös mahdollisuutta parantumiseen ja eheytymiseen. Khiron auttaa meitä ymmärtämään ja hyväksymään omat haavoittuvuutemme ja antamaan meille mahdollisuuden kasvaa niiden kautta. Merkurius on tunnettu kommunikaation, ajattelun, oppimisen ja tiedon planeettana. Se symboloi myös älykkyyttä, joustavuutta, nopeutta ja kykyä välittää tietoa. Merkurius edustaa sitä, miten me ilmaisemme itseämme ja kommunikoimme muiden kanssa, sekä miten me ajattelemme ja opimme uutta tietoa. Se kuvaa myös meidän kykyämme sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja vaihtaa näkökulmia. Kuunnoususolmulla Khiron ja Merkurius ohjaavat syvemmän tiedon äärelle, jota kautta voimme löytää todelliset kasvusuuntamme ja kehitysmahdollisuutemme.

Saturnuksen ja Kuunlaskusolmun välinen kvinkunssi on terävä kivi kengässä. On hyvä huomioida mahdollisimman nopeasti ne ärsykkeet, jotka nostavat päätään, jotta voimme puuttua niihin mahdollisimman nopeasti. Cereksen neliöt Kuunsolmuille, Merkuriukselle sekä Khironille näyttävät ne kohdat, joista energiat vuotavavat ja vesittävät voimavaramme. Onneksi Auringon ja Vestan välinen sekstiili saa sydämen liekit palamaan ja valaisemaan niitä polkuja, jotka ovat elinvoimaisimpia.

“Kun yksi ovi onneen sulkeutuu, toinen avautuu. Usein jäämme kuitenkin tuijottamaan sulkeutunutta ovea niin pitkäksi aikaa, ettemme huomaa ovea, joka on avautunut.” —Helen Keller

Kaunista viikonloppua! Johanna

 


Teoskuva; Tiina Poutanen