-

Paikallista sadetta

Pohdintoja ajasta

Aurinko on kalojen vesimerkissä. Kalat ovat viimeinen merkki, jossa kaikki sulautuu yhteen, kunnes on taas aika syntyä uudelleen. Ajattelen että kalojen ja oinaan välinen muodonmuutos kuvastaa sitä, kuinka hahmottomasta syntyy alkuvoima, joka saa luonnon heräämään henkiin. Mircea Eliade on kirjoittanut kirjan ikuisen paluun myytistä. Kulkiessamme kehää, palaamme kerta toisensa jälkeen takaisin samaan pisteeseen. Vaikka paikka olisi sama, me olemme käyneet kokonaisen kierroksen läpi ja sitä kautta muuttuneet. Näemme asioita eri valossa ja kokemukset sekä tunteet ovat väistämättä muokanneet meitä.

Ajallisesti Aurinko on vahvojen jännitteiden puristuksessa. Perääntyvän Cereksen ja Lilithin kvinkunssit Auringolle muodostavat jod eli jumalan sormi suurkuvion.

Tämän lisäksi Auringon kolmiot Pallas Athenelle ja Kuunlaskusolmulle saavat aikaan kultaisen vesikolmion. Aurinko on myös sekstiilissä eli positiivisessa kulmassa Kuunnoususolmuun. Perjantain ja lauantain välisenä yönä Kuu ohittaa Kuunnoususolmun, joten sitä on hyvä hyödyntää tietoisesti. Kuu on tällöin osana leija suurkuviota ja jotta leijan saa lentämään, olennaista on siinä oleva oppositio eli runko. Venus ja Vesta ovat oinaan alkutulen merkissä. Niiden kvinkunssi Kuunlaskusolmulle on tärkeä tarkistuspiste.

”Kun virtaava vesi kohtaa tiellään esteen, joka tukkii sen tien, se pysähtyy. Se kokoaa massaansa ja voimaansa, ja nousee pikkuhiljaa esteen tasolle, ja lopulta ylittää sen. Älä sinäkään käänny ja pakene, koska takaa et löydä mitään arvokasta. Älä myöskään ryntää suin päin kohti vaaraa. Tee niin kuin virtaava vesi. Pysähdy ja kerää voimiasi, kunnes edessä oleva este ei enää tuki tietäsi. ”-I. Ching

Joskus paine pakottaa meidät kasvamaan. Joskus se murskaa meidät alleen, jonka jälkeen muutos tapahtuu pienin askelin ja se tarvitsee enemmän aikaa. Kultainen vesikolmio symboloi viisautta, jota emme välttämättä pysty järjellä ymmärtämään tai sanoilla kuvaamaan. Se on pikemminkin alitajuinen ja vaistonvaraisen aavistus. Ajalliset kvinkunssit voivat toimia ärsykkeinä, jotka laukaisevat puolustusmekanismit äärimmilleen. Aivan kuin eläin, joka suojelee pentujaan ja reagoi vaistomaisesti kaikkiin mahdollisiin uhkiin, myös me voimme aika ajoin olla ylivirittyneessä tilassa, jossa emme osaa rentoutua silloinkaan, kun uhkaa ei ole. Viikonloppuna voimme päästä paremmin kiinni tämänkaltaisiin alitajuisiin reaktioihin ja toimintamalleihin, jos osaamme kyseenalaistaa tuntemuksiamme. Se on puhdistautumisen ja irti päästämisen kannalta hyvää aikaa, jos otamme sen tietoisesti vastaan. Ne tunteet, joilla on sanomansa, tulevat tämän jälkeen eritavoin nähdyksi ja kuulluksi. Tällöin voimme parhaimmillaan nähdä myös meissä itsessämme olevat asiat sopivan objektiivisessa valossa.

"Luovuus on sitä, että antaa itsensä tehdä virheitä. Taide on sitä, että tietää mitkä virheet säilyttää." Scott Adams, Dilbertin periaate

Venus, Vesta, Jupiter ja Khiron ovat konjunktiossa oinaan merkissä. Vesta lisää alkutulen voimaa entisestään. Jupiter laajentaa sen mihin osuu, kun taas Khiron voi auttaa parantumaan, mutta se voi myös tuoda haavoja näkyviin. Kun vielä vastapäätä on Ceres, joka symboloi niin fyysisiä kuin myös psyykkisiä tarpeita sekä ravintoa tai sen puutetta, voi tulen ja ilman leimahdus yllättää. Venuksen, Vestan, Jupiterin ja Khironin kolmio Lilithille on toki positiivinen aspekti, mutta se ei vähennä mahdollisia roihahtavia ja intensiivisiä purkauksia. Ajassa oleva nopeus voi olla niin yllätyksellistä ja arvaamatonta että tajuamme monet asiat vasta hetken kuluttua. Vesta symboloi myös keskittymistä, joten aika on otollinen esimerkiksi meditaatiolle tai semmoisille asioille, jotka tukevat uudistumista ja syvistä vesistä syntyvää viisautta sekä voimaa.

Palatkaamme alkuun. Jokaisen meidän sisimmässä on alkumeri, joka on alitajuntamme lähde. Se on mystinen Poseidonin valtakunta, jota emme voi koskaan täysin ymmärtää. Se vaikuttaa meihin kaikin tavoin, vaikka emme tiedostaisikaan sitä. Me voimme puhdistaa itseämme, mieltämme ja sydäntämme, jotta voimme olla paremmin linjassa itsemme sekä maailmankaikkeuden perusvoimien kanssa. Tällöin puhdas vesi pääsee virtaamaan.

”Vesi symboloi potentiaalin kokonaisuutta - kaiken mahdollisen olemassaolon lähdettä. ” - Mircea Eliade

Eheyttävää viikonloppua! <3 Johanna

Teoskuva; Johanna Vilén, Paikallista sadetta