-

Hiljaisen tiedon äärellä

Pohdintoja ajasta

Perjantaina 15.9. kello 4:39 on Uusikuu neitsyen merkissä. Auringon ja Kuun vieressä vaa`an merkin puolella on viisauden jumalatar Pallas Athene. Kun mukaan otetaan Pluton, Uranuksen ja Jupiterin kolmiot, kuviosta muodostuu kultainen maakolmio. Pluto, Uranus ja Jupiter ovat perääntyvässä vaiheessa, joten niiden tuoma tuki on hautuvaa. Perääntyvän Neptunuksen oppositio Auringolle, Kuulle sekä Pallakselle voi aiheuttaa hämmennystä. Siinä missä Uudenkuun ajassa on selkeyttä ja raikkautta, Neptunuksen oppositio tuo tullessaan sumuvaroituksen. Koska se täydentää kultaisen kolmion leija kuvioksi, on hyvä miettiä kuinka tämän tukirungon voi valjastaa käyttöön.

"Mysteeri on luovuuden ytimessä." - Julia Cameron

 

.

 

Filosofi Michael Polanyi loi käsitteen hiljaisesta tiedosta. Se kuvastaa tietoa, jota voi olla vaikea kuvailla tai määritellä. Kyseessä voi olla tiedon lisäksi myös taito tai kyky. Hiljaisen tiedon avulla käsittelemme näkyvää tietoa. Se näkyy myös monissa tavoissa ja rutiineissa, joissa toimimme automaattisesti ja ilman sen kummempaa pohtimista. Hiljaisen tiedon luonne on geneettinen, fyysinen ja kokemusperäinen, mutta se toimii intuition, vaistojen sekä tuntemusten ja aistien välityksellä. Siihen liitetään myös ihmisen arkkityyppiset toimintamallit. Jokainen meistä tietää enemmän, kuin osaamme kuvitellakaan. Hiljaisen tiedon ja alitajunnan avulla voimme syventää sitä ymmärrystä, joka meissä jo on.

Merkuriuksen perääntyvä vaihe päättyy Uudenkuun päivänä. Merkuriuksen ja perääntyvän Saturnuksen oppositio alkaa myös pikkuhiljaa väljenemään. Vestan. Cereksen, Kuunlaskusolmun sekä Saturnuksen välille muodostuu kultainen kolmio. Kun mukaan otetaan Merkuriuksen ja Saturnuksen oppositio myös tästä muodostuu leija kuvio.

Pluton neliöt Kuunsolmuille sekä Kuunlaskusolmulla olevalle Cerekselle pitää sisällään muodonmuutokseen tarvittavat ainekset. Cereksen ja Pluton symboliikassa on paljon vastaavanlaisuuksia, koska kummatkin porautuvat syvälle alkukantaisiin tarpeisiin ja vietteihin.

"Näkösi tulee selväksi vasta, kun voit katsoa omaan sydämeesi. Kuka katsoo ulos, näkee unia; joka katsoo sisälle, herää. "- Carl Jung

 

 

Clarissa Pinkola Estés on tutkinut Carl Jungin teorioita villinaisen arkkityypistä sekä naisen psyykestä teoksessaan Naiset, jotka kulkevat susien kanssa. Kirjassa hän muistuttaa, että jokaisella meistä on olemassa vaistonvarainen ja villi puolemme, johon meidän tulisi saada yhteys. Sitä kautta voimme löytää parantaa voimaa, jotta voimme pysyä omassa voimassamme sekä tunnistaa mitkä asiat tulevat meistä itsestämme. Tämän kaiken kiireen keskellä saatamme huomaamatta menettää olennaisen osan itsestämme ja kokea tyhjyyttä sekä merkityksettömyyttä. On olemassa yhtä monta tapaa elää itsensä näköistä elämää, kun on ihmistäkin. On tärkeä tunnistaa ne asiat, jotka kumpuavat syvältä sielusta käsin. Emme voi muuttaa maailmaa tai toisia ihmisiä semmoisiksi, kun haluamme, mutta voimme löytää itsestämme voimaa toteuttaa alkukantaista puolta, joka tukee koko elämäämme.

Venuksen ja Junon konjunktio sekä sekstiili Marsille auttaa parhaimmillaan tunnistamaan feminiinistä ja maskuliinista tasapainoa. Venuksen ja Junon neliö Jupiterille voi olla turhankin lennokas kuvio, jos emme pääse toteuttamaan näitä energioita luontaisesti. Tällöin ylilyöntien riski kasvaa. Venuksen ja Junon kolmio perääntyvälle Khironille on toivottava tukikulma, jotta pääsemme parantavan lähteen äärelle. Sitä vastoin Marsin ja Khironin oppositio voi viedä huomion väärään suuntaan. Jos keskitymme kamppailuun, meiltä voi jäädä jotain olennaista huomaamatta.

"Jokaisen elämän on taivalta itsensä luo." -Hermann Hesse

Kaunista viikonloppua! Johanna

 

Teoskuva; Tiina Poutanen