-

Voi pyhä jysäys! Introverttikin innostuu.

Pohdintoja ajasta

Perjantaina 11.1. on Auringon ja Pluton yhtymä kauriin merkissä tarkimmillaan. Dynaaminen voima, mikä saa `sisäiset mannerlaattamme` tutisemaan ravistelee enemmän tai vähemmän meitä kaikkia. Tätä ei tule pelätä vaan ajatella toivottavana, vahvistavana sekä selkeyttävänä energia latauksena. Usein toivomme muutosta, mutta sen tullessa nouseekin hiki pintaan. Mitä jos minusta ei olekaan tähän? Mitä jos kaikki meneekin huonommaksi? On luonnollista jännittää tai jopa pelätä muutosta, mutta on myös tärkeää tunnistaa, ettei pelko ole etiäinen tai kerro asioiden oikeaa laitaa tulevaisuuden suhteen. Pelossa on kaksi puolta. Jossain tilanteissa se on järkevää, joissain taas haitallista. Eloonjäämisen kannalta sillä on merkittävä tehtävä. Vahvimmillaan se saa aistimme ylivahvoiksi, jotta voimme olla äärimmäisessä tilassa vaistonvaraisia ja valppaita. Tällöin se lisää energiaa sekä laittaa adrenaliinin virtaamaan. Esimerkkinä voimme ajatella vaikkapa naaras eläimiä, jotka suojaavat jälkeläisiään. Jatkuva pelko kuluttaa ja lamauttaa. Siitä voi muodostua kierteitä. Tällöin olisi hyvä kohdata pelon todelliset syyt ja näin vapautua pelon hallitsevasta otteesta. Ruotsalainen psykofysiologi Öhmanin mukaan meillä on geneettinen perimä pelkoihin. Nykyihmiset pelkäävät esivanhempiaan herkemmin asioita. Esivanhempien pelot olivat kestävämpiä, mikä on luonnollista. Evoluutio ei ollut vienyt herkistymistä geeneihin, vaan se muodostui vasta myöhemmin. En ole tavannut ihmistä, jolla ei olisi pelkoja. Pelon ei tarvitse lamaannuttaa vaan voimme harjoitella sen käyttämistä myös voimistavana ja vahvistavana `henkisten lihasten` kasvattajana.

`Paras tapa sopeutua muutokseen on auttaa sitä syntymään.`

Merkuriuksen sekä Saturnuksen yhtymä kauriin merkissä on tarkimmillaan perjantain ja lauantain 11.1–12.1. välisenä yönä. Saturnus on kauriin hallitsema planeetta ja näin vaikutus on normaalia vahvempana. Jos ajattelemme Merkuriuksen kommunikoinnin, tiedon välittämisen ja vastaanottamisen sekä ajattelun edustajana, se on omalta merkityksessään vilkas ja jakava. Merkurius sekä elohopea ovat symboliltaan vastaavat. Saturnus ja kaurispainotteisuus ovat taas hitaita, huolellisia ja tunnollisia. Merkurius sekä Saturnus ovat neliössä Marsiin, sen ollessa oinaan tulimerkissä. Vaikka Neptunus herkkyyden planeettana on sekstiilissä Merkuriuksen sekä Saturnuksen kanssa, kommunikoinnin suhteen kannattaa olla tarkka. Sanat voivat olla aseita, jos käytämme niitä väärin. Saatamme aikuisenakin muistaa joitain kipeitä asioita, mitä meille on lapsena sanottu. Moni muistaa kouluaikaisia opettajien tai oppilaiden kommentteja, mitä itse kommentoineet eivät edes ole sanoessaan tajunneet merkittäviksi. Samoin tämä toimii positiivisten ja vahvistavien kommenttien suhteen. Se mitä ja miten kommunikoimme voi olla parantavaa tai tuhoavaa ja sillä on iso merkitys monellakin tavalla.

Jupiter on omassa merkissään jousimiehessä ja Neptunus omassa merkissään kaloissa. Sunnuntaina 13.1. näiden välinen neliö on tarkimmillaan. Tämä värittää `kollektiivista ilmapiiriä` kahdella eritavoin laajentavalla energialla. Jupiterin tulen leimahtaessa ja Neptunuksen `vesien` sumentaessa, vaikutus voi olla ristiriitainen. Innostumisen ja turhautumisen vaihtelevat tunnelmat ailahtelevat. Saturnus on omassa merkissään kauriissa ja sekstiilissä Neptunuksen kanssa, joten tästä saamme hieman maadoittavaa tukea elettävään aikaan.

Tämä ajallinen kaurispainotteisuus on siksikin vahvana, koska myös Kuunlaskusolmu on kauriin merkissä. Jos ajattelemme laskusolmun `menneisyyden pisteenä` ja noususolmun `tulevaisuuden pisteenä`, voimme miettiä mitä asioita elettävässä ajassa nousee esille. Mitkä niistä tukevat tulevaisuutta ja mistä tulisi päästää irti. Kuunnoususolmu on ravun merkissä. Khiron tekee kumpaisellekin solmulle positiivista kulmaa ja tukee näiden kautta voimaantumista. Uranus ja Pallas Athene ovat oppositiossa ja neliöissä Kuunsolmuihin. Tästä muodostuu Suuri-Risti kuvio. Aurinko sekä Pluto ovat Kuunlaskusolmulla, vaikka eivät aivan tiukasti olekaan. Auringon valaistessa menneisyyden pistettä ja Pluton tuodessa siihen Feeniks linnun alkukantainen jälleensyntyvä muutosvoima, meillä on ajassa paljon ammennettavaa. Marsin ja Venuksen välinen kolmio tukee meissä olevien feminiinisten ja maskuliinisten energioiden tasapainoa. Kummatkin ovat tulimerkeissä Marsin ollessa oinaassa ja Venuksen jousimiehessä. Sisäinen tuli polttaa vanhaa, mutta tulen kanssa kannattaa aina olla tarkka. Säädeltynä se on lämmittävä nuotio, hallitsemattomana metsäpalo. Oikeassa ajassa pieni pilke silmäkulmassa voi muuttaa isommankin pelon pienemmäksi. Oivaltavaa viikonloppua kaikille!

`Olemme liittyneinä elämän valtavaan verkostoon, ja useimmat ihmiset kokevat samanlaisia tunteita kuin mekin. Jos siis olet yksinäinen, ole yksinäinen, mutta älä kuvittele olevasi yksin.`-Charlotte Davis Kasl

Ystävällisin terveisin
Johanna Vilén