-

Osana kokonaisuutta

Pohdintoja ajasta

`Tulevaisuus vaikuttaa nykyisyyteen yhtä paljon kuin mennytkin.`-Nietzsche

Nykyhetken merkitys on luonnollisesti suuri ja merkittävä. Elämme, tunnemme, koemme ja teemme ratkaisumme aina elettävässä hetkessä. Nyt. Monet tekijät ovat johtaneet tähän hetkeen. Voimme tehdä harjoituksen. Ota tarpeeksi iso paperi tai useita pienempiä papereita, missä voit edetä aikajärjestyksessä. Aivan kun tekisit kirjaa aloittaen keskeltä. Sitten ota mikä vain kynä ja halutessasi värikynät. Jos piirrämme paperille pisteen, mikä kuvaa tämän hetkistä aikaa ja elämäntilannetta, voimme alkaa hahmottamaan kokonaisuuksia eri tavoin. Voimme tehdä myös pisteen, mihin merkitsemme syntymämme. Tätä ennenkin on ollut paljon asioita, mitkä vaikuttavat elämämme kulkuun ja kokemuksiin. Voimme tutkia syntymävuoden ympärillä olevia vuosia niin yhteiskunnallisesti kuin myös maailmanlaajuisesti. Jos tutkimme historiaa myös pidemmällä aikavälillä, moni asia avautuu eri tavoin niin sukumme kuin myös kollektiivisten kokemusten perusteella. Alamme hahmottaa syy-yhteyksiä ja loogisuutta monien eri tekijöiden välille. Geeniperimä on yksi hyvä lisätekijä yleisen- sekä sukuhistorian lisäksi. Sitten voimme lisätä tähän mukaan kokemuksemme. Siis, jos keskellä paperia oleva piste on tämä hetki, niin taaksepäin ja sivuille voit alkaa kirjoittamaan näihin menneisyyteen liittyviä puolia. Onko siinä mukana sukuhaaroja, onko kokemukset väritetty tietyillä väreillä tunteiden perusteella tai onko selkeää `laatikoida` kokonaisuuksia?  Mikä on sinulle itsellesi paras tapa saada tästä kiinni?

Tämän jälkeen voit tehdä `tämän hetken pisteen` ympärille merkintöjä olevasta elämäntilanteestasi. Tämän lisäksi voit miettiä kollektiivisia asioita, mitkä vaikuttavat sinuun tai ovat sinulle merkityksellisiä. Ketä ihmisiä ympärilläsi on nyt? Kaipaatko joitain menneisyyden henkilöitä uudelleen kohdattaviksi tai onko ihmissuhteita, mitkä eivät tunnu enää omalta?

Sitten eteen tulee kolmas piste. Ajattele että siellä on tulevaisuus. Voit miettiä sitäkin erilaisina aikajanoina. Lähitulevaisuuden ja pidempien aikajanojen lisäksi voit merkitä tulevat sukupolvet sekä kollektiivinen tulevaisuus. Tulevat sukupolvet voivat kuvastaa lapsiasi, mutta myös sinulle tärkeitä ihmisiä ja heidän kauttaan etenevää `sielun sukulaisuutta`. Kun alat miettimään näitä, huomaat eri tavoin, minkälaisia työkaluja tarvitaan. Osa voi olla valmiina, mutta osa voi olla semmoisia, mitä et vielä edes tiedä olevankaan.

Ma kaikki olemme osa kokonaisuutta. Me tulemme jostain ja menemme jonnekin. Vaikka ajoittain koemme yksinäisyyttä, irrallisuutta tai ettemme kuulu `joukkoon`, olemme silti osa kokonaisuutta ja nämäkin tunteet ovat yllättävän yleisiä. Silloin kun tulevaisuuden toiveet ovat hahmottoman tuntuisia kokonaisuuksia, saatamme saada tätä kautta paremmin kiinni niistä ja voimme ehkä huomata joidenkin toiveiden tai tarpeiden jopa muuttuvan. On paljon asioita, mihin emme voi vaikuttaa. Emme voi muuttaa toisia ihmisiä tai heidän valintojaan. Voimme usein keskustella ja osallistua herättelemään vaihtoehtoja, mutta aina tämäkään ei ole mahdollista. Se mitä voimme tehdä, on tarkastella omia suuntaviivoja ja katsoa mitä niiden eteen on mahdollista tehdä ja missä ajassa. Mistä aloittaa, jotta seuraavat askeleet tukevat tätä tietä. 

Henkinen perintö on materiaalista perintöä merkittävämpi tekijä. Ainakin omasta mielestäni. Mietin aina aika ajoin lasteni suhteen, millaisia avaimia heille voisin antaa koko elämää ajatellen ja tukeeko se heitä sekä ovatko avaimet heidän näköisiään. Tätä voimme tehdä pitkin elämää, eikä se ole sidoksissa ikään. Sama koskee läheisimpiä muitakin ihmisiä ja kohtaamisia, mutta myös isompia kokonaisuuksia. Sitten tätä voi ajatella myös maailmanlaajuisesti. Mitä voin tehdä, että maailmasta tulisi parempi. Sen ei kuulu olla liian iso tai hahmoton `maailman pelastus`, vaan semmoinen, mitä voi tehdä jo nyt. Isompiakin linjauksia tarvitaan, mutta joskus saatamme kokea voimattomuutta ja lamaantumista asioita kohtaan, mitkä ovat liian suuria.

Palatkaamme alkuun. Voit siis tehdä tästä omannäköisen tutkielman, mihin keskityt vain pikaisesti tai sitten se voi olla alku, mitä jatkat ja `kasvatat` matkan varrella. Tärkeintä on tehdä siitä omannäköinen. Voit myös halutessasi lisätä tähän karmallisia tekijöitä. Tämän tarkoitus on avata elettävää astrologista aikaa sinun kannaltasi ja elämäsi suhteen. Siihen siirrymme seuraavaksi.

`Ehkä jonkin asian rakastaminen on ainoa lähtökohta, josta pääsee ottamaan elämänsä omakseen.`-Alice Koller

Pitkään jatkunut Pluton ja Saturnuksen yhtymä Kuunlaskusolmulla on jälleen viikon yksi pääteemoista. Pluton perääntyvä vaihe alkoi 24.4. ja Saturnuksen perääntyvä vaihe 30.4. Kertaus on opintojen äiti. Jos meillä on viimeistelemättä näiden karman planeettojen sekä Kuunsolmujen eli `menneisyyden ja tulevaisuuden pisteiden` esille nousseita asioita, huomaamme sen kyllä. Onko tämä sitten tukiopetusta vai jälki-istunto, on asenteestamme kiinni. Koen jopa rauhoittavana tunteena, että `maailmankaikkeus` huomauttaa, jos emme itse huomaa `tekemättömiä tai kohtaamattomia` sokeita pisteitämme. En ajattele tätä rangaistusjärjestelmänä, vaan enemmänkin `oikaisuliikkeenä`. Yllättävän usein muutamme suuntaa vasta kriisin myötä. Tämä varmistaa muutoksen ja suunnanvaihdon, mikä muuten voisi `aina siirtyä seuraavaan päivään`. Marsin kvinkunssi eli alitajuinen haastekulma sekä Plutolle, Saturnukselle että Kuunlaskusolmulle on laukaiseva tekijä. Mars on kaksosten salaman nopeassa merkissä. Merkuriuksen neliöt eli haastekulmat sekä Neptunuksen positiiviset kulmat Plutolle, Saturnukselle että Kuunsolmuille, pitävät myös nämä pisteet aktiivisina. Merkurius kommunikoinnin planeettana on oinaan alkukantaisessa tulimerkissä. Sanallisen arkun suhteen kannattaa olla tarkka. Patoumat ja turhaumat saattavat kasvaa normaalia suurempiin mittoihin, jos emme tunnista tunteitamme tai tarpeitamme ajoissa. Neptunuksen positiiviset kulmat taas tuovat herkkyyttä ja lempeyttä, mikä pehmentää edellä mainittuja kovia kulmia. Tämä on vahvaa aikaa ja siksi on hyvä ottaa mahdollisuuksien mukaan tyhjää tilaa ja aikaa ympärille.

Khiron, Venus, Vesta sekä Merkurius ovat kaikki oinaan merkissä. Cereksen kolmio Venuksen ja Vestan yhtymälle, on rakkauden ja ihmissuhteiden sekä hyväksymisen kannalta hyvä tuki. Parhaimmillaan uusiutuminen on puhdistavaa ja ravitsevaa, mutta riskinä on `patoutuneiden tarpeiden` hallitsematon purkautuminen. Pallaksen oppositio Venukselle ja Vestalle voi nostaa rakkauden omistautumisen sekä itsenäisen soturienergian mahdolliset haasteet pintaan. Sekä Mars että Jupiter ovat positiivisissa kulmissa Merkuriukseen, mikä tukee vapautumista ja laajentumista hieman toisella tavalla. Koska myös nämä ovat aktiivisia sekä laajentavia tekijöitä, on hyvä tunnistaa, ettei ole ylioptimistinen lupausten suhteen.

Neptunuksen neliö Marsille voi olla fyysisen jaksamisen kannalta yllättävä tekijä. Vaikka Mars on kaksosten energisessä ja nopeassa merkissä, Neptunuksen sumumainen tunnelma saattaa hiipua kuin nurkan takaa. Jupiterin oppositio Marsille voi olla joko pakottava tai jopa innostavalta tuntuva `jaksaa jaksaa-kannustaja`. Mutta entäs sitten kun ei jaksakaan? Jos emme varaudu muuttuviin tekijöihin, suunnitelmat voivat mennä aivan uusiksi. Se voi olla hyväkin asia. Edellä mainitut tekijät muodostavat T-risti kuvion. Tämä voi olla jarru, mitä tarvitsemme, ettemme aja satasen vauhdilla mutkia suoriksi.

Viimeisenä, muttei vähäisempänä on sunnuntaina 5.5 klo 1:45 oleva Uusikuu härän hedelmällisessä merkissä. Saturnuksen sekä Kuunsolmujen positiiviset kulmat ja Pallaksen kvinkunssi Auringolle sekä Kuulle vahvistaa rakenteiden lisäksi `hedelmällistä` uusiutumista. Silloin kun ajassa on paljon eriparisiakin tekijöitä, tämmöinen Uusikuu on hyvä ja juurruttava. Tästä tulee vielä paljon satoa jälkikäteen.

`Luovuus on usein vain jo olemassa olevan asian saattamista päivänvaloon.`-Bernice Fitz-Gibbon