-

Feeniks linnun symboliikka

Pohdintoja ajasta

Takana on Täysikuu sekä Kevätpäivän tasaus. Nämä energiat vaikuttavat edelleen koko viikon. Kevätpäivän tasauksen kartta on aloittanut astrologisen uuden vuoden eli värittää tätä kautta alkanutta astrologista vuotta. Aurinko on oinaan alkukantaisessa tulimerkissä ja yhtymässä Khironin kanssa. Avainsanoja ovat uusiutuminen, eheytyminen ja Feeniks linnun symboliikka. Feeniks lintu on tulilintu, johon liitetään uudistumiskyky sekä jälleensyntymän lisäksi elinvoima. Tämä sinnikäs lintu nousee kaikista haasteista ja kivuista huolimatta aina siivilleen. Feeniks linnun kyynelillä uskottiin olevan parantavia vaikutuksia. Aurinko oinaan merkissä edustaa vaistonvaraista selviytymisvoimaa.  Khiron on haavoittunut parantaja. Näiden yhteinen voima on jotain, mihin kannattaa keskittää energiansa ihan tietoisestikin.

Kaikki me koemme haasteita, kipuja sekä traumaattisia kokemuksia. Henkilökohtainen elämämme on paikoin sotatanner, missä käymme läpi hyvin alkukantaisia kokemuksia. Välillä ne ovat osittain muilta näkymättömillä tasoilla, kuten vaikkapa masennus ja raskaat sekä kipeät tunteet tai sairaudet. Välillä ne ovat hyvin näkyviä, kuten toisenlaiset sairaudet tai `näkyvästi konkreettiset` asiat kuten erotilanteet, läheisen menetykset, työpaikan menetykset tai vaikkapa köyhyys. Feeniks linnun mytologia on isossa osassa monissa vanhoissa kulttuureissa. Mytologiaan liittyvä sinnikkyys on iso osa jokaisen meidän selviytymistarinaa. Haasteet ovat aina haasteita, mutta se miten me käytämme siitä syntynyttä voimaa, on hyvin pitkälti meistä itsestämme kiinni. Se ei tarkoita että meidän tulisi kääntää haasteet heti voitoksi, usein se on jopa mahdotonta niin nopeassa tahdissa.  Se tarkoittaa että joistain kokemuksista voimme ammentaa viisautta ja voimaa pitkin elämäämme jälkikäteenkin. Viisautemme kypsyy elämän myötä. Tästä aiheesta voisi jatkaa vaikka kuinka paljon, mutta tärkeintä on että sinä itse puntaroit ja tunnustelet näitä asioita itsessäsi. Ajattele mistä kaikesta olet selvinnyt ja mitä kaikkea olet kokenut. Vaikka paikoin olet ehkä ajatellut, ettet selviä, olet tavalla ja toisella nyt tässä.  Mitä sinä tarvitset eheytyäksesi? Mitkä asiat ja teot voivat auttaa menemään sitä kohti?

`Kyyneleet ovat pyhitettyjä. Ne eivät ole merkki heikkoudesta vaan voimasta. Ne kertovat suunnattomasta surusta ja ihmeellisestä rakkaudesta.`- Irving Washington

Pluto on Kuunlaskusolmulla kauriin merkissä ja kolmiossa Marsiin, sen ollessa härän merkissä. Mukana, vaikkakin hieman etäämmällä on Saturnus tukemassa liikkeelle lähtevää muutosta ja rakenteita. Vesta, omistautumisen asteroidina on sekstiilissä suhteessa Marsiin. Intohimo, elämänhalu ja muutostoiveet ovat voimavara, mistä ammentaa toivottavaa voimaa. Mutta sitten se `kivi kengässä`. Venus on vesimiehen merkissä ja neliössä Marsiin. Jupiter, Uranus sekä Pallas tekevät Venukselle positiivisia kulmia eli lisäävät vauhtia Venuksen esille nostamiin asioihin. Jos ajattelisimme että toinen puoli meistä edustaisi Venuksen teemoja ja toinen puoli Marsin teemoja. Kummatkin porhaltavat eteenpäin, mutta ovat suhteessa toisiinsa ristiriidassa. Tämä sisäisten ja usein myös ulkoisten resurssien välinen kamppailu etsii tasapainopistettään. Kun mukaan ottaa Jupiterin sekä Pallaksen kvinkunssit eli alitajuiset haastekulmat Marsille, saatamme toimia tiedostamattamme pelkojen joko pysäyttämänä tai ohjaamina. Näistä kvinkunsseista muodostuu Jumalan sormi kuvio, mikä kuvastaa sisältä tulevaa `pakottavaa` energiaa tai painetta.  Tämän suhteen kannattaa olla rauhallinen ja kärsivällinen. Tasapaino ei löydy sillä että toimimme äärimmäisten, mahdollisesti keskenäänkin ristiriidassa olevien impulssien varassa, vaan sillä että tunnistamme niitä ja sitten puntaroimme niitä keskenään. Totta kai välillä tarvitaan energiaa, mikä pistää liikkeelle, mutta se on eri asia kuin päätön säntäily.

Merkurius perääntyy vielä 28.3. saakka. Merkurius on kalojen merkissä sekä yhtymässä Neptunuksen kanssa. Muutenkin oikukas ja yllätyksellinen perääntymisvaihe on vielä enemmän ailahtelevainen kalojen sekä Neptunuksen alaisena.  Sekä Cereksen että Juno ovat neliössä Merkuriuksen että Neptunuksen kanssa ja tästä muodostuu T-risti kuvio. Lupaukset, huolehtiminen, sopimukset sekä `rakkauden eteen` uhrautuminen saattavat tapahtua huomaamatta, jos emme ota tilaa tunnistaa omia tarpeitamme. Joskus saatamme luulla voimavarojemme riittävän, vaikka jälkikäteen huomaammekin että kaikkeen menee enemmän sekä energiaa että aikaa. Nyt on hyvä olla maltillinen. Luovuuteen keskittyminen voi helpottaa. Yhteys luoviin energioihin on ajassa vahvana. Miten sinä käytät luovuuttasi? Tapoja on yhtä monta kuin ihmistäkin ja siksi kannattaa herätellä itselle sopivia sekä innostavia menetelmiä. Itse ajattelen luovuuteen liittyvän esimerkiksi kaiken taiteesta musiikkiin sekä arkkitehtuuriin että sisustuksesta käsitöihin ja vaikkapa mielikuvamatkailuun. Saturnuksen, Pluton ja Kuunlaskusolmun sekstiilit Merkuriukselle että Neptunukselle antavat tukea tuoda luovia asioita konkretian tasolle. Saatamme myös muistaa tärkeitä asioita menneisyydestä, missä olemme käyttäneet luovuutta ja nämä taidot ovat vain jääneet tässä välissä nukkuvaan tilaan. Nyt voimme löytää tätä kautta työkaluja tulevaisuuteen.

`Uusi ei synny vain uudesta vaan myös vanhan näkemisestä uudessa valossa.`--Søren Kierkegaard

Inspiroivaa viikonloppua kaikille!

Ystävällisin terveisin
Johanna Vilén