-

Ympäri pyöreä Täysikuu kalojen merkissä

Pohdintoja ajasta

Sunnuntaina 19.8. Merkuriuksen perääntyminen päättyy, vaikkakin se on katvealuellaan kuunvaihteen tienoille. Merkurius on leijonan tulimerkissä ja neliössä Jupiterin kanssa. Intoa saada asiat ja aikataulut kuntoon on, mutta vielä kannattaa suhtautua aikaan kärsivällisesti. Muuttuvia tekijöitä aikataulujen, teknisten laitteiden sekä kommunikoinnin suhteen on vielä ilmassa. Neptunuksen kvinkunssi Merkuriukselle vaikuttaa huomaamatta tapaan, kuinka `kuulemme asioita`. Saatamme sekä itse kommunikoidessa tuoda piileviä tunteita pintaan, mutta myös lukea toisten kommunikointia `yliherkillä aisteilla`. Merkurius sekä Venus ovat sekstiilissä keskenään. Venus on vaa´an merkissä. Tämä harmoninen kulma auttaa tunne-äly yhteyden sekä oman arvomaailman tasapainottamisen suhteen. Tämä helpottaa Merkuriuksen aiemmin mainitsemieni haastekulmien oivaltamista.

Muuten Venus on kovilla. Pluton ja Venuksen välinen neliö nostaa arvomaailmaan, rakkauteen sekä hyvinvointiin liittyvät mahdolliset turhautumat pintaan. Tämä voi olla jopa sisäisen aggression kannalta haaste. Pettymykset voivat nousta todella tehokkaasti pintaan. Pettymys ei lähde aggressiolla pois. Nyt on erityisen tärkeä suhtautua itseensä sekä muihin lempeästi ja tilaa `ottavasti sekä antavasti`. Haasteellisten tunteiden ankaruus on kuin kärki, mikä on hyvä kohdata, muttei kohdistaa siihen yhtään sen enempää energiaa. Se energia on helposti pois itse muutokselta.

`Totuuden ymmärtäminen on kenties vain sen katsomista hiljaisuudessa.`- Antoine de Saint-Exupéry

Mars on kauriin merkissä ja jatkaa perääntymistään. Uranuksen neliö jatkaa `sähköpiikkien` lähettämistä eli vaikka Mars on kauriin maamerkissä, ilmassa on silti sähköä. Khironin sekstiili auttaa tasapainottamaan fyysistä jaksamistamme. Jos huomaamattamme lähdemme `kierroksille` eli toimimme yli voimavarojemme, Khiron helpottaa akkujen lataamista. Mars on edelleen yhtymässä Kuunlaskusolmuun, vaikkakin on eri merkissä. Kuunlaskusolmu on vesimiehessä ja Kuunnoususolmu leijonassa. Tämä yhtymä on väljä. Uranuksen neliö sekä Khironin positiiviset kulmat Kuunsolmuille ovat tarkemmat. Me käymme `menneisyys-tulevaisuus` teemoja enemmän tai vähemmän läpi ja tarkoitus olisi päästä mahdollisimman hyvään tasapainoon niiden suhteen. Koska kaikissa kolikoissa on molemmat puolet, on hyvä katsoa niitä kumpiakin. Samoin on hyvä ymmärtää niitä laajan perspektiivin kautta. Kun saamme kiinni syy-yhteyksistä, voimme helpommin muuttaa tiettyjen asioiden toistumista samankaltaisina tulevaisuuden suhteen. Ajattelen että kaikissa asioissa on kerrokset tai `vuosirenkaat`. Käymme läpi samankaltaisia teemoja eri lähtökohdista. Aivan kun katsoisimme jotain asiaa eri puolilta ja etsisimme näin laajempaa ymmärrystä. Vaikka asiat aukenevat, ne saattavat myöhemmin nostaa päätään, kun jokin asia tai aika laukaisee `vuosirenkaan` tietyn kohdan. Menemme samalla näitä renkaita taaksepäin, vaikkakin monet kokemukset ovat jo kauempana tai jopa jossain vaiheessa hyvin kaukaisia muistoja. Torstaina 23.8. Aurinko siirtyy neitsyen merkkiin.

`Mikään ei voi muuttua, ellei ensin hyväksy sitä.`-C.G.Jung

Sunnuntaina 26.8. klo 14:56 on Täysikuu kalojen merkissä. Täysikuu nostaa tunteet ja hyvin usein ihmissuhteet tapetille. Täydenkuun kartalla on leijakuvio. Aurinko on neitsyen maamerkissä ja oppositiossa Täysikuuhun kalojen vesimerkissä. Aurinko, Saturnus ja Uranus muodostavat kultaisen maakolmion sekä Kuu, Saturnus ja Uranus pikku kolmion. Jotta leijan saa lentoon, Auringon ja Kuun väliset teemat nousevat tapetille. Aurinko on energialtaan maskuliininen ja Kuu feminiininen. Aurinko edustaa isä suhdetta, Kuu äitisuhdetta. Nämä kaikki osa-alueet ovat meissä itsessämme, sekä kokemuksina että omina toimintamalleina. Aurinko on päivänvalo, Kuu yönvalo. Alitajunta sekä päivätietoisuus ovat vahvasti tapetilla. Sisäinen voimavara suhteessa ulkoiseen ja myös auktoriteettien kohtaaminen sekä kokemukset riittämättömyydestä ja riittämisestä ovat ajassa esillä. Khironin kvinkunssi eli alitajuinen haastekulma Auringolle on helposti se kirpaiseva kipupiste, minkä mieluummin ohittaisimme. Alitajuisia pelkoja voi nousta pintaa, mutta on hyvä huomioida että pelot eivät liity intuitioon. Tämä on pikemminkin `psyykkistä kuonan poistoa`, mikä liittyy menneisyyden kertymälasteihin. Nyt on hyvä aika poistaa tätä kuonaa. Saturnuksen positiiviset kulmat Aurinko ja Täysikuu sektorille on rakenteiden uudelleen tarkastamista ja vahvistamista. Uranuksen positiiviset kulmat taas pistävät potkua muutokseen ja vapautumiseen, ettemme jää `liian syviin vesiin`.

Jupiterin, Neptunuksen sekä Pluton pikkukolmio on vahvistava, optimistinen sekä eteenpäin menevä. Vaikka meillä on tunteellinen viikko, missä on myös haasteensa, meillä on vahva tuki, mikä tukee `keskenelämän` uudelleen päivittämistä. Oivaltavaa viikkoa kaikille!

`Jokainen uloskäynti on sisäänkäynti johonkin muuhun.`- Tom Stoppard

Henrika Kurkimäki, Moon goddess and deer

Henrika Kurkimäki, Moon goddess and deer