-

Kaikilla meillä on hyveemme.

Pohdintoja ajasta

`Kaksi nuorta kalaa ui yhdessä. Niitä vastaan tulee vanhempi kala. Se nyökkää ja sanoo; Huomenta pojat, millaista vesi on tänään? Nuoret kalat uivat vähän matkaa, sitten toinen kääntyy ja kysyy toiselta; Mikä ihmeen vesi?`-David Foster Wallace

Tämä teksti alkaa siitä, mihin viikonlopun blogi teksti astro.fi sivuilla loppuu. Teksti löytyy osoitteesta; https://www.astro.fi/blog/19517/rakkauden-ilmapiiri-ja-tunnelma Sille on syynsä. Tämä teksti jatkaa ilmapiirin ja tunnelman avaamista, niin ajassa, kuin meissä itsessämmekin. Marsin neliö Neptunukselle tuntuu jo nyt, vaikkakin vahvistuu vielä entisestään 17.2. viikonloppua kohden mentäessä. Mars on jousimiehen seikkailevassa tuli merkissä. Painetta edetä ja viedä asioita eteenpäin on, mutta tämän paineen kanssa kannattaa olla tarkka. Neptunus on luonteeltaan intuitiivinen, luova ja `ajautuva`, mutta haastekulman aikana se saattaa sumentaa tai aiheuttaa `toimintaa, jotta jotain tapahtuisi`. Paine on ihan ok, mutta sille on hyvä antaa tilaa ratkaista, kuinka se ohjautuu luonnollisesti ja väkivallattomasti omaan virtaansa. Tähän jaksoon liitän yllä olevan mietelauseen. Kysymys kuuluukin; millaisessa ilmapiirissä sinä elät? Millainen tunnelma ympärilläsi on? Onko se rakastava? Voiko siinä levätä? Onko se innostava? Kuinka voimme vaikuttaa siihen? Jos tunnistamme ilmapiirin, millaista on olla muiden seurassa, tunnistammeko ilmapiirin, mikä lähtee meistä itsestämme? Kuinka me koemme sen? Kuinka muut kokevat sen? Ilmapiiri voi myös olla hyväksyvä, lempeä ja `itsessään lepäävä`. Millaista tunnelmaa sinä kaipaat? Kun kirjoitan ilmapiiristä, painotan että se on olemassa silloinkin kun olemme yksin. Neptunuksen haastekulmat avaavat usein ovia sokeisiin pisteisiin, mistä kannattaa olla tietoinen. Tarkoitus ei ole kääntyä sisäänpäin `etsimään vikoja`, vaan tunnustella tunnelmaa lempeästi ja antaa esille nouseville tunteille sekä asioille tilaa purkautua.

Meissä kaikissa on hyveemme. Jos keskitymme asioihin, missä olemme pettyneitä itseemme, siitä voi lähteä negatiivinen kierre. Kun tiedostamme asioita, mihin voimme puuttua, sen kuuluu olla tunnelmaltaan `lempeästi virtaavaa`. Näin voimme muuttaa itseämme ja toimintaamme oikeampaan suuntaan sekä luonnollisesti havainnoida niitä asioita, mitkä ovat jo nyt kohdillaan ja hyvin. Venus on mennyt kalojen merkkiin ja 17.2. viikonloppua kohden lähenee Neptunusta ja on Marsin kanssa neliössä. Suomennettuna feminiininen ja maskuliininen tasapaino etsii tasapainoa uudelleen. Haastekulmissa on aina avaimet eli aikaa kannattaa hyödyntää ottamalla tilaa ja lepoa, jotta tasapainopiste löytyy. Varsinkin piiloaggressiot voivat nousta pintaan ja se heijastuu aina tunnelmaan ja kommunikointiin. Syyllisten etsiminen ei tässä tilanteessa auta yhtään. Neptunus ja kalapainotteisuuteen saattaa kuulua rajattomuus. Siinä on luonnollisesti hyvät ja haastepuolensa. Hyveisiin kuuluu esimerkiksi mielikuvitus ja aistiherkkyys. Samoin haasteisiin. Samalla kolikolla on kaksi puolta.

`Olen oppinut näkemään, että elämän suurimpia ongelmia ei aina voida ratkaista, mutta niiden yli voidaan kasvaa.`-C.G.Jung

Kuinka hyvin itsensä voi tuntea? Kuinka hyvin toisen ihmisen voi tuntea? Kaikki me muutumme koko aika. Joskus `kiinnipitäminen` on kohtaamista, kun taas joskus on opeteltava päästämään irti. Usein olemme pettyneitä itsessämme samoihin tai samankaltaisiin asioihin. Samoin tietyt haasteet ihmissuhteissa ovat usein toistuvia. Joskus on hyvä miettiä, mitkä ovat tarpeemme ja toiveemme, niin elämässä yleensä kuin myös ihmissuhteissa. Saatammeko huomaamattamme vaatia itseltämme tai muilta liikoja? Koemmeko että meiltä vaaditaan liikoja? Taas palaamme ilmapiiriin ja tunnelmaan, minkä jokainen kokee luonnollisesti itsensä kautta ja siksi ei ole vain yhtä totuutta. Ilmapiiri ja tunnelma ovat myös muuntuvia. Silloin kun energiat virtaavat, asioilla on tilaa `ajautua` kohdilleen. 15.2. 21:05 on jälleen Uusikuu. Uudenkuun kartalla on kauniisti vesimiehen merkissä Merkurius, Kuu, Aurinko sekä Juno. Tässä jos missä on oivaltavaa ja helpottavaa potkua. Merkurius on kommunikoinnin sekä oivaltamisen kannalta tärkeä planeetta. Kuu ja Aurinko ovat taivaan valot. Kuu on sisäinen ja tunteisiin sekä turvallisuuteen liittyvä, kun taas Aurinko tietoisuuteen ja elinvoimaan. Juno-asteroidi on `korkeamman yhteyden` ja parisielu-teorian sekä sitoutumisen ilmentymä. Näiden yhtymä on ajallisesti `viisaan neuvoston kokous` eli kyseiset teemat toimivat parhaimmillaan hyvin yhteen. Uusikuu on uusiutumisen aikaa.

Sunnuntaina 18.2. sekä Aurinko että Merkurius siirtyvät kalojen merkkiin. Tunnelmat alkavat vaihtua vesimiehen `villi hevosen` energioista kalojen `lempeään ajautumiseen`. Siitä sitten lisää ensi viikon päivityksessä. 14.2. on Ystävänpäivä. Onnellista ja harmonista ystävänpäivää kaikille!

Saraeleni Miinin, Namaste

Saraeleni Miinin, Namaste