-

The future was here.

Pohdintoja ajasta

Mennyt, tämä hetki, tulevaisuus. Hyvin luonnollinen jatkumo. Maailmassa on paljon luonnollisia jatkumoja esimerkiksi vuodenajat tai ihmisen iällinen kehitys. Mielemme rakentuu ja muuttuu myös tietyn loogisuuden sekä kokemusten perusteella. Totta kai voimme vaikuttaa asioihin ja toivottavaa olisikin selventää asioita aika ajoin oman elämän mittasuhteessa. Vaikeudet mahdollistavat ihmisen kasvun uuteen suuntaan ja parhaimmillaan kasvattavat psyykkistä vahvuutta sekä vastuuta. Tällä en tarkoita pienentää haasteiden tunnekokemusta, vaan katsoa sitä `tulevaisuuden perspektiivistä käsin`. Ihmisen potentiaali on suuri. Kehitys on vain usein hitaan tuntuista, omasta perspektiivistä käsin. Muutokset tapahtuvat niin monessa tasossa, ettemme pysty edes kaikkea sitä ymmärtämään.

Mitä ovat vaistot ja etiäiset? Nykyinen neurotiede on tutkinut aivoja varsin menestyksekkäästi. Vaistonvaraisuus on suurelta osin evoluution tulosta. On sanottu että syntyessään ihminen olisi avuttomampi kuin monen muun lajin poikanen. On myös väitetty että ihmisen vaistot ovat vähentyneet tai tulleet osin jopa tarpeettomiksi suhteutettuna muinaisiin ihmisiin sekä eläimiin. Daniel Dennet on sitä mieltä että vasta kielen omaava ihminen, voi tehdä päätöksiä muistakin syistä kuin vaiston vuoksi. Vaiston vastakohtana pidetään opittua käyttäytymistä. Etiäisistä on paljon puolesta sekä vastaan olevia mielipiteitä. Jos ihminen on tarpeeksi avoin, koen että voimme aistia asioita ja tätä voi kutsua vaikkapa etiäiseksi. Tämä vahvistaa itsetuntemusta sekä tietoisuutta, mikä luonnollisesti innostaa itsessään kehittymistä lisää. En ajattele että etiäisissä tai intuitiossa on mitään yliluonnollista, mutta usein sekoitamme tunteemme mukaan ja näin niistä värittyy monenlaisia versioita. Eläimet ovat usein luonnostaan luonnollisemmin suhteessa ympäristöönsä. He kuulevat ja aistivat hienovaraisemmin mitä ympärillä tapahtuu. Meillä ihmisillä mieli on toki myös rikkaus, mutta myös haaste. Me ajattelemme helposti muiden puolesta tai tiedämme asioita, mitkä eivät välttämättä olekaan niin kuin olemme ajatelleet. Kyseenalaistamalla itseämme niin tunteiden kuin päätelmiemme kautta, voimme vapautua katsomaan asioita eri perspektiivistä. Ehkäpä juuri hetkittäin vetäytymällä ja rauhoittumalla tästä hektisestä maailman menosta, voimme löytää itsestämme enemmän aitoja puolia sekä hiljentää mielemme haasteellisia puolia.

Ajallisesti Jupiterin sekä Pluton neliö on täydessä voimassaan. Uranus mukaan lukien näistä muodostuu T-Risti. Aurinko lähestyy Uranusta ja ensiviikon Täydenkuun tunnelmiin tämä tuo oman vahvan lisänsä. Tämä on omanlainen leimahduspiste, mutta tästä ensi viikon päivityksessä lisää. Nyt siis olemme menossa kohti Uranuksen `toinen jalka tulevaisuudessa` tunnelmia. Toisaalta innostus siitä että asiat lähtevät liikkeelle, mutta myös pelko siitä, kuinka rahkeet riittävät saattaa olla tämän viikon aikana vahvana. Venus on ohittanut Khironin kalojen merkissä ja tämä on edelleen herkkää ja tunteellista aikaa. Khiron haavoittuneena parantajana mahdollistaa eheytymisen, mutta se kuinka uskallamme kohdata haavamme, on meidän vastuullamme. Saturnus on neliössä kyseiseen Khironin ja Venuksen yhtymään. Se tuo on vahvan ja vakavan leimansa mukaan. Niin kuin aina jaksan muistuttaa kuinka pidän Saturnuksen symboliikasta, kaikesta tylsyydestä ja kurinalaisuudesta huolimatta, niin jaksan myös painottaa sen rakentavaa puolta. Nyt on hyvä aika miettiä millaista tätä hetkeä sekä tulevaisuutta rakentaa. Oletko elämäsi uudistaja vai koetko pettymystä itseesi kohtaan? Jos koet, elä anna sen syödä muutosvoimaa, vaan käytä se pikemminkin polttoaineena. Pettymys on usein todella energiaa syövä sokea piste, mikä vääristää todellisuutta, jos sille antaa liikaa mahdollisuutta.

`Onnistuminen ei koskaan ole suuri askel, joka otetaan tulevaisuudessa. Se on pieni askel, joka otetaan nyt.`-Jonatan Martensson

Kesäyö, Johanna Vilén, 2016

Kesäyö, Johanna Vilén, 2016