-

Tanssiin kutsu.

Pohdintoja ajasta

`Et voi pysäyttää aaltoja, mutta voit oppia surffaamaan niillä.`-Jon Kabat-Zinn

Auringon sekä Merkuriuksen yhtymä Neptunuksen kanssa kalojen merkissä on luovaa sukeltamista ja `määrittelemättömyyden` hyväksymistä. Usein mielemme pyrkii tietämään ja ratkaisemaan asioita, vaikka aika ei olisi kypsä muutokselle. Näin asiat eivät ota kantaakseen, vaikka kokisimme tekevämme oikeita asioita tai itse kokisimme olevamme valmiita muutokselle. On paljon asioita, mitä emme voi hallita. On myös paljon ohjeita mitä tehdä ja mitä jättää tekemättä. Nekin muuttuvat ja tämä maailman `totuuksien viidakko` on jatkuvasti muuttuvassa tilassa. Niin kuin kaikki muukin. Keskeneräisyyden, itsensä, muiden ja elämän `kaikkien värien` hyväksyminen helpottaa painetta ja antaa tilaa löytää voimavaroja itsestä käsin. Ei kaikkea tarvitse hyväksyä ja rajaamisen taito on yhtä tärkeä, mutta näiden välinen suhde on omien rajojen opettelua positiivisessa mielessä. Jokainen meistä on uniikki ja ainutlaatuinen. Silti olemme kaikki osa `ihmisyyttä` ja suhteessa toisiimme. Välissämme on paljon `lankoja`, mitkä sitovat meidät toisiimme. Se, mitä meistä virtaa, palaa meihin myös takaisin, tavalla tai toisella. Olemme osa elämänvirtaa.

Silloin kun petymme itseemme tai eristämme itsemme muusta maailmasta, vaikkapa kipujen vuoksi, suljemme itsemme tästä virrasta. Koemme että olemme sivullisia ja rajallisia, mutta näitä hetkiä on meillä kaikilla. En usko että yksikään meistä olisi kokenut tunteita, mitä kukaan muu ei olisi tuntenut. Tunteet ovat osittain kollektiivisia. Silti saatamme rankaista itseämme, vaikka ketään toista kohtaan, vastaavassa tilanteessa, emme tuntisi niin. Kun puhumme toisten kanssa näistä `häpeän sokeista pisteistä`, huomaamme ettemme ole ainoita. Lohdutamme toisia sanoilla, jotka voimme samalla sanoa myös itsellemme. Meidän on lupa olla rikkinäisiä ja keskeneräisiä. Jo pelkästään se saattaa olla tarvittava muutos. Meidän ei tarvitsekaan toimia tuloksellisesti, vaan tunnustella muutosta ja elämän virtaa, mikä saa ottaa meidät mukaansa.

Marsin sekä Uranuksen yhtymä oinaan merkissä, saattaa aiheuttaa varsin lennokkaita hetkiä ja irtiottoja. Torstaina 9.3 Mars siirtyy härän merkkiin. Marsin kolmio Saturnukselle sekä oppositio Jupiterille vaikuttavat kyseiseen tunnelmaan hieman ristiriitaisesti. Siinä missä Jupiter laajentaa ja saattaa tuoda muutostarvetta. Saturnus rakentaa tiili tiileltä kestävämpää perustaa. Saturnus on kurinalaisempi. Nämä `ristiriidat` ovat toivottavia, koska niiden kautta voimme löytää ratkaisuja. Mitä tunteita meistä käsin nousee esille? Millaisia tunteita meidän sisällämme on? Jos kelluisimme veden pinnalla ja vesi ympärillämme olisi tunteidemme `väristä` ja tuntuista, ymmärtäisimme helpommin, kuinka paljon sisällä olevat tunteemme vaikuttavat elämäämme. Me voimme `puhdistaa` vettä ja opetella lepäämään siinä. Virtaava vesikään ei sammaloidu, mutta me voimme sammaloitua, jos pidämme itsemme `patona` ja muuttumattomana. Se vie valtavasti energiaa, eikä sen olisi toivottavakaan kestää määräänsä enempää. Toki se voi antaa meille aikaa hyväksyä keskeneräisyytemme tai luvan olla aina yhtä keskeneräisesti valmis.

Venus perääntyy oinaan merkissä ja perääntyvä Jupiter on oppositiossa Uranuksen kanssa. Kuka löytää minkäkinlaisia tanssiaskeleita. Askel eteen, kaksi taakse ja vielä vaikka muutama sivulle. Löydä oma rytmisi, tyyli on vapaa. Sunnuntaina 12.3 klo 14:54 on Täysikuu neitsyen merkissä osana T-ristiä. Auringon luona on Pallaksen, Khironin sekä Merkuriuksen kautta ruuhka-aika. Saturnus on neliön kärkenä näihin kaikkiin tekijöihin. Tietoisuuden kannalta on toivottavaa käydä `sisäistä keskustelua` omasta rauhasta ja tilasta käsin. Pluton kolmio Kuulle sekä sekstiili Auringolle `kavereineen` vahvistaa sitä mihin keskitymme. Voimme kerätä voimiamme ja itseämme, sitä kautta voimaantuminen kasvattaa lihaksiamme enemmän kuin heti huomaammekaan.

`Sinun täytyy rakastaa itseäsi, koska mikään määrä rakkautta muilta ihmisiltä ei riitä täyttämään sitä syvää kaipausta, jota sielusi tarvitsee sinulta.`-Dodinsky

Runon synty, Emmi Vuorinen, 2006

Runon synty, Emmi Vuorinen, 2006