-

Puhalla perhonen.

Pohdintoja ajasta

`Perhonen voi syntyä vain koteloitumisvaiheen kautta. Koteloitumisvaihe on väistämätön, sen yli ei voi hypätä, sillä kaikki avautuu ja paljastuu hitaasti, vaihe vaiheelta, omalla ajallaan, eikä sitä voi pakottaa.`-Ram Dass

Täysikuu on takana, vaikkakin tunnelmat vielä tuntuvat. Saturnuksen neliö Auringon, Khironin sekä Pallaksen yhtymälle nostaa omat teemansa esille. Khiron, haavoittuneena parantajana, Pallas Athene viisauden ja älykkyyden `soturina` sekä Aurinko vitaalivoiman ja luovuuden edustajana ovat haastekulmassa Saturnuksen kurinalaiseen, vastuulliseen, mutta myös rakentavaan energiaan. Meissä on voimaa, mutta kuinka valjastaa se oikealla tavalla käyttöön? Kuinka hyväksymme rajoitteet, mitkä tuntuvat pikemminkin estävän toiveitamme ja kuinka rajata tunnetason kipuja, niin ettemme anna niiden lannistaa syntyvää voimaamme?

Psykologi Abraham Maslow on muodostanut tarvehierarkian. Sen mukaan, kun ihminen saa perustarpeensa riittävissä määrin tyydytettyä, on mahdollista etsiä tyydytystä `korkeammille` tarpeille.
Hierarkian järjestys on:
1) fysiologiset tarpeet (hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka, juoma ja hengitysilma)
2) turvallisuuden tarpeet (suojautuminen erilaisilta vaaroilta)
3) yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet (ystävyys, rakkaus ja ryhmään kuuluminen)
4) arvonannon tarpeet (itsearvostus ja kunnioituksen saaminen muilta)
5) itsensä toteuttamisen tarpeet (omien kykyjen saaminen täyteen käyttöön esimerkiksi työssä tai vanhemmuudessa)
6) myöhempinä vuosina hän lisäsi mukaan itsensä ylittämisen tarpeen

Erich Fromm pohtii samankaltaisia asioita kirjassaan Olla vai omistaa. Korvaamme usein olemisen omistamisella. Perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen jäämme kiinni niiden turvaamiseen sekä `tuplaamiseen`, jotta kokisimme enemmissä määrin turvaa. Tästä muodostuu usein `pakotteiden` kierre, mistä on mahdollista vapautua.

Meissä kaikissa on primitiivinen puoli ihmisyydestä. Selviytymisvaisto säätelee alitajuisesti päätöksiämme ja elämäämme enemmän kuin huomaammekaan. Usein se saattaa huomaamattammekaan heilahtaa epätasapainoon. Kuinka paljon oikeasti tarvitsemme kaikkea? Mikä kaikki on `pakollista` omistaa, että olemme tasapainossa. Usein mielessämme on `Sitten kun-lista`. Usein saavutettujen asioiden jälkeen, listassa on uusia ja matka jatkuu. Tavoitteet liittyvät itsensä ylittämiseen ja haastamiseen, mutta on hyvä tarkistaa, missä mittasuhteessa ne säätelevät elämäämme ja ovatko kaikki niistä oikeasti itselle merkityksellisiä. Itsensä ylittäminen on aina ensin psyykkistä. Se laajentaa kokemuksia ja käsitystä itsestämme ja siitä mihin pystymme. On paljon asioita, mihin voimme vaikuttaa. Usein enemmän kuin uskommekaan. Niihin keskittymällä on helpompi hyväksyä asioita, mihin emme voi vaikuttaa.

Vaikkakin ajanteema on osittain kurinalainen, on se myös uudistuva. Siksi ennen uudistumista paineet nousevatkin pintaan. Vestan kolmio Pallakselle, Khironille sekä Auringolle auttavat lisäämään voimavaroja sekä etsimään ratkaisuja. Mars on mennyt härän merkkiin ja on kolmiossa Kuun noususolmuun. Tämä tuo maadoittavaa sekä konkretisoivaa voimaansa käyttöömme. Aivan kuin kasvit kasvavat kohti valoa, samaan aikaan juuret syvenevät ja vahvistuvat, Meillä ei ole kiire.

Maanantaina 20.3. klo 10:28 on Kevätpäiväntasaus. Valo alkaa lisääntyä. Yö ja päivä ovat yhtä pitkät. Aurinko siirtyy samaisena maanantaiyönä oinaan merkkiin. Tästä lisää seuraavassa päivityksessä. Lopuksi Jan Blomstedtin sanoin; `Luonto pyrkii tasapainoon, luovalla mielellä ei ole kiirettä.`

Perhosmieli, Tiina Poutanen, 2015

Perhosmieli, Tiina Poutanen, 2015