-

Kuinka kohdata painetta?

Pohdintoja ajasta

Aikaa on, vaikka susia saareen soutaisi.
-Suomalainen sananlasku

On olemassa sekä sisäistä että ulkoista painetta. Ulkoinen kohdistuu muualta, muilta ihmisiltä tai tilanteista käsin. Siinä saattaa kokea kyvyttömyyttä tai ahdistusta, koska tilanteet eivät aina tunnu olevan omissa käsissä. Sisäinen paine on itsestä lähtevää. Se kohdistuu joko itseen tai toisiin ihmisiin, niin että itse aiheutamme sitä. Joudumme kokemaan painetta varsin monesta suunnasta. Meidän mielemme ja tunteemme eli sisäinen maailmamme, ulkoinen eli työ-, koulu-, yhteiskunnallinen sekä sosiaalinen maailma sekä ihmissuhteiden kautta välittyvä maailma ovat yksiä esimerkkejä. Listaa voisi jatkaa fyysiseen ja terveydelliseen kuten myös elämäntarkoitukselliseen puoleen. Voit miettiä muitakin esimerkkejä, mistä koet painetta ja myös minkälaisena sen koet. Ihmisyys on vaikea laji. Muuttuvan maailman tahdissa on usein vaikea pysyä. Silti me olemme mukana siinä muutoksessa ja koemme sekä aistimme sitä koko aika.

Joudumme miettimään selviytymiskeinoja, kuka milläkin saralla. Onneksi nykyisin on paljon enemmän kuin ennen tietoa, kursseja. kirjoja ja yleistä keskustelua tästä kaikesta. Jos `putoat oravanpyörästä`, et ole ainoa ja viallinen, vaan olet jaksanut ylivoimavarojesi liian kauan. Olemme sitten `sumussa` tai `paineen alla`, me olemme muutosvaiheessa, missä on avaimet. Usein se ei siltä tunnu, mutta muutos on aina ensin `näkymättömällä` tasolla. Kun saamme oivalluksen, vaikkapa asunnon vaihdosta, se ei ole yhtäkkinen oivallus, vaan kypsynyt alitajunnassamme varsin pitkään. Se, että saamme tiedon päivätietoisuuteen, on vain alitajuntamme tuottama `lopputulos`. Toki muutos jatkuu, mutta tällä tarkoitan sisäisen ja tiedostamattoman muutoksen merkitystä. Silloin kun koemme ettei mitään tapahdu, usein tapahtuu eniten. Tätä `hiljaista, tyhjää tai turhauttavaa` aikaa kannattaa kunnioittaa.

Ajallisesti viikon pääteema on Marsin ja Pluton neliö. Siinä missä Pluto itsessään on varsin intensiivinen ja dynaaminen, on myös neliö vahva haastekulma. Mars Vaa´an diplomaattisessa merkissä pyrkii tasapainottelemaan tämän kaiken keskellä. Mutta millä ehdoilla? Jokainen todennäköisesti on kokenut tilanteen, missä antaa itsestään vielä vähän enemmän, koska ajattelee, että se auttaa jotain muuta. Mutta sitten tämä onkin loputon suo. Aina jonkin `vaatimuksen` jälkeen tulee seuraava ja taas seuraava. Kukaan meistä ei jaksa määräänsä enempää. Jos emme tunnista voimavarojemme loppumista ajoissa, jälki saattaa olla varsin tuhoisaa. Toiset kohdistavat paineen itseensä, toiset ulkopuolelle. Terveempi tapa on tunnistaa tunteiden ja voimavarojen sekä jaksamisen yhteyttä itseen että elämäänsä jo etukäteen. Tiedän että tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta kantapään kauttakin voi oppia. Loppuviikkoa kohden mentäessä Merkurius `ajattelun, omaksumisen sekä kommunikoinnin` planeettana voi vahvistaa oivaltamista ja ajatuksista kiinni saamista. Uranuksen kolmio Merkuriukselle saattaa olla aikamoinen Einstein-jakso. Ajatukset voivat olla korkealentoisiakin, mutta Saturnuksen yhtymä auttaa konkretisoimaan sekä etsimään ajatuksille rakenteita ja työkaluja.

`En ole kertaakaan epäonnistunut, mutta olen löytänyt 10 000 tapaa, jotka eivät toimi.` -Thomas A.Edison

Itse olen kyllä kokenut epäonnistuneeni erittäin monta kertaa. Olen ollut usein myös pettynyt itseeni. Ristiriitaista kyllä, se on usein auttanut. Kun pahan olon tunne on tullut tarpeeksi vahvasti, en voi sivuuttaa sitä. Se on pakottanut muutokseen. Ei enää pitkään aikaan repäisevästi, eikä ankarasti vaan lempeästi ja tunnustellen. Tunnen ihmisiä, joilla on kyky löytää uusia suuntia, ilman että he menevät `liian syviin vesiin`. Olen usein toivonut tämmöistä taitoa itsellenikin. Meillä on koko elämämme aikaa oppia, mutta sillä verukkeella ei kannata pitkittää jaksamista, jos `seinä tulee vastaan`. En tunne ketään, joka olisi päässyt elämässä helpolla. Meillä on vain erilaisia kipukohtia ja kasvunpaikkoja. Perspektiivin laajentaminen on yksi tapa hahmottaa kokonaisuuksia. Silloin kun omat asiat tuntuvat raskailta tai ylitsepääsemättömiltä, on hyvä katsoa `tarpeeksi kaukaisesta` perspektiivistä. Me rakennamme itseämme ja elämäämme ihan päivittäin, usein tietämättämmekin. Se, mitä valitsemme, mitä tunnemme, miten koemme ja ajattelemme, luonnollisesti vaikuttaa kaikkeen. Haasteita ei pidä laittaa sivuun, enkä koe ettei negatiivia tunteita tulisi tuntea, mutta niihin kiinnijääminen saattaa aiheuttaa kierteitä, mitkä heijastuvat koko elämään. On taitolaji tunnistaa, milloin asioille voi tehdä jotain, ja milloin on aika hyväksyä ja antaa asioiden kypsyä. On paljon asioita, mihin voimme vaikuttaa, mutta myös niitä mihin emme voi. Tulevan viikon teema voisi olla tunnusteleminen. Sen ei tarvitse olla suorittamista tai oikeita ratkaisuja, vaan etsivää ja sopivan keskeneräistä sekä lempeää.

Talvipuutarha, Johanna Vilén, 2017

Talvipuutarha, Johanna Vilén, 2017