-

Jos metsään haluat mennä nyt.

Pohdintoja ajasta

`Meidän täytyy olla halukkaita hankkiutumaan eroon suunnitellusta elämästä, jotta voimme elää sitä elämää, joka odottaa meitä.`
-Joseph Campbell

Aurinko on siirtynyt lauantaina kalojen merkkiin. Syvien vesien teema nostaa päätään ja tunnelmat voivat olla varsin vaihtelevia. Aurinko lähestyy Kuunalasolmua ja herättää `pimennossa` olevia asioita sekä tunnelmia ihon pintaan. Vaikka usein ajattelemme että olemme valmiita kohtaamaan asioita, alitajuisesti kohtaamme ne aina monen tekijän kautta. Harva meistä pystyy olemaan tarpeeksi neutraali, nähdäkseen asiat asioina, vaan väritämme niitä kokemuksiemme ja tunnetilojemme kautta. Asia on hieman sama kuin seuraleikissä `rikkinäinen puhelin`. Kuulemme asioita itsestämme ja kokemuksistamme käsin ja `totuuksia` on yhtä monta kuin kokijaakin. Jos näkisimme muiden ihmisten kokemukset `elokuvana`, voisimme yllättyä. Nämä eripariset kokemukset saattavat jäädä solumuistiin, toisilla häpeänä ja joillain vaikkapa puolustuksena omia näkemyksiä kohtaan. Aina välillä on aikoja, missä ne nousevat pintaan ja saattavat yllättää, koska ne eivät ole olleet tietoisesti mielessä aikoihin. Eräs tutkimus on tutkinut lähellä kuolemaa olevan ihmisen `filminauhamaista` muistojen kohtaamista. Muistot eivät tulleet kronologisessa järjestyksessä, vaan järjestys oli summittainen. Muistoihin liittyivät vahvat tunnekokemukset. Useat osallistujat olivat kohdanneet myös toisten näkökulmista asioita. Tutkijoiden mukaan muistojen kohtaamiselle kuolemanhetkellä on selitys. Aivoalue, jonne muistot varastoituvat, säilyy toiminnassa muita aivoalueita pidempään hapen loppuessa ja verenkierron tyrehtyessä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen teema. Kuinka paljon meissä on useissa `kerroksissa` muistoja ja kokemuksia. Kuinka paljon kannamme mukanamme asioita, joita emme edes tiedosta. Kuinka paljon meissä itsessämme on voimavaroja ja `voimapaikkoja`, mistä käsin löytää vahvuuksia. Me olemme kuin tuhannen palan palapelejä. Jokainen pala vaikuttaa toiseensa ja vaikka jonkin palasen kulma olisi rikkinäinen, toiset palat voivat kuroa sitä kokoon, kokonaisuuden  kannalta. Kannamme mukana myös paljon kaikkea, mitä ei enää tarvitsisi kantaa. Voiko laajentaminen avata uusia polkuja, jotta `purot ja joet` pääsevät virtaamaan eivätkä mielemme padot lukitse meitä itseämme? Laajentamisella ajattelen kokemusten näkemistä monessa valossa. Se ei tarkoita, että meidän tulisi ymmärtää kaikkea, vaan pikemminkin ottaa ja antaa tilaa, jotta voimme nähdä ne eri perspektiivissä. Tämä tuo itsenäisyyttä ja kykyä katsoa, mitä meidän itsemme sisällä on. Mistä mielemme ja tunteemme rakentuvat. Tarkoitus ei ole väittää että tietäisi mitä muut kokevat, vaan avata perspektiiviä itsensä ulkopuolelle ja näin nähdä asiat eri valossa.

Metsään menemisellä ajattelen meissä itsessämme olevan alitajunnan kohtaamista.  Jos kuljemme aina tuttuja ja turvallisia polkuja, saatamme jättää huomioimatta, että jotain muutakin voi olla saatavilla. Vaikka rutiineissa on hyvätkin puolensa, niihin on helppo jäädä kiinni, niin että koemme itsemme alisteisiksi suhteessa mahdollisuuksiin. Héctor García (Kirai) ja Francesc Miralles pohtivat kirjassaan Ikigai itsekurin merkitystä. Se että teemme asioita, mitä on tehtävä saa meidät tuntemaan tyytyväisyyttä itseämme kohtaan. Kohdistamalla energian oikealla tavalla, voimme saada paljon aikaiseksi. Kenenkään ei ole tarkoitus hallita `mahdollisimman paljon` asioita, vaan keskittyä siihen, mikä kyseisessä hetkessä on tärkeää. Peruselämä on lopulta erittäin yksinkertaista. Itsekuri on asia, millä saamme aikaiseksi asioita, mitä muuten jättäisimme tekemättä. Jokainen ratkaisee omalla kohdallaan, mitä kyseiset asiat ovat, mutta niitä on hyvä olla. Jos haluat levätä, voiko olla hyväksi mennä tunnin kävelylle luontoon, jolloin unen laatu on aivan toisenlaista. Vaihtoehtoja on paljon, mutta eniten energiaa vievät asiat, mitä pitäisi tehdä, eikä niitä saa tehtyä. Osaa asioista tuskin edes oikeasti pitää tehdä, vaan saatamme odottaa itseltämme liikoja.

Auringon `valaistessa` Kuunalasolmun, voimme päästä edellä mainittuihin asioihin paremmin kiinni. Jupiterin sekä Uranuksen oppositio, neliö Plutolle muodostavat T-ristin, minkä Marsin yhtymä Uranukselle laukaisee vahvuuteensa. Vesta mukaan luettuna, taivaalle muodostuu suuriristi kuvio. Sunnuntaina 26.2 Aurinko pimenee kalojen merkissä. Pimennykset ovat kuin portteja syvemmälle tietoisuuden tasolle. Me voimme hiljentymällä vahvistaa tätä yhteyttä. Eheytyminen luo uusia mahdollisuuksia.

`Katso tarkkaan nykyisyyttä, jota rakennat. Sen pitäisi muistuttaa tulevaisuutta, josta unelmoit.`-Alice Walker

White tigress, Tiina Poutanen, 2010

White tigress, Tiina Poutanen, 2010