-

En ole koskaan sama.

Pohdintoja ajasta

10.5-11.5 välisenä yönä on Täysikuu skorpionin merkissä. Täysikuu on tarkimmillaan 11.5 klo 00:42. Täydenkuun aika on varsin intensiivistä sekä uusiutuvaa. Pluton yhtymä Junolle sekä näiden kolmio Auringolle ja sekstiili Täysikuulle tukee ja vahvistaa tätä syväluotaavaa prosessia. Mahdollisuus kääntyä sisäänpäin ja luoda uudenlaista, omannäköisempää perustaa, kannattaa ottaa vastaan. Tämä ei luonnollisesti ratkaise ongelmia ja ristiriitoja, mitä elämässä sillä hetkellä on, mutta se auttaa näkemään asiat uudenlaisessa valossa ja näin kohdistamaan päätöksiä eri tavoin. Tulevaisuutta ajatellen, tämä voi olla `se hetki`, mistä moni asia lähti purkautumaan ja teitä avautumaan. Neptunuksen sekä Khironin positiiviset kulmat Täysikuulle ja Auringolle tuovat intuitiivisen ja lempeän tunnelman tullessaan. Tässä on mukana eheyttävä vire, mikä auttaa käsittelemään esille nousseita tunteita sekä kokemuksia.

Pluton ja Junon neliö saattaa aiheuttaa Uranuksen sekä Merkuriuksen yhtymälle oinaan merkissä niin positiivisessa että negatiivisessa mielessä puolustautumista ja kapinaa. Toisaalta kapina itseään vastaan, voi saada voiman riuhtaista itsensä ja uskomuksensa uudelle tasolle, kun taas toisaalta siinä on riskinsä mennä vielä syvemmälle, asioissa, mitkä kokee itselleen mahdottomiksi. Luonnollisesti tämä nostaa meissä itsessämme olevat turvallisuus ja turvattomuus teemat esille. Tämä Täysikuu voi olla erittäin toimiva vahvistumisen aika. Saturnuksen Merkuriuksen välinen kolmio tukee ideoiden hahmottamista, niin että niistä voi tehdä suunnitelmia ja alkaa laajentaa tätä kautta, mitä muutokset tarkoittavat konkretiassa.

`Elämässä ei ole kyse itsensä löytämisestä vaan itsensä luomisesta.` -George Bernard Shaw

Niin kuin elämä, aika ja vuodenajat muuttuvat, me myös ihmisinä muutumme jatkuvasti. Helposti unohdamme `päivittää itsemme` ajan tasalle, vaan menemme mukaan asioiden hoitamiseen ja elämän neljän ruuhkaan. On aikoja, mitkä ovat luonnollisempia, itsemme uudelleen luomiselle. Haluanko samoja asioita, mitä olen aiemmin halunnut elämässä? Olenko semmoinen, mitä kuvittelen itseni olevan? Laajentuminen antaa mahdollisuuden katsoa asioita eri perspektiivistä käsin. Katsoin viikonloppuna dokumentin minimalismista. Siinä olevat ihmiset kertoivat, minkälaisia muutoksia he kokivat elämänsä laadussa, arvoissa ja olemisessa muutettuaan elämäntapojaan. Jokaisella on oma tapansa elää, mutta tämmöinen `herätys` keskenelämän, missä kyseenalaistaa lähes kaikkea `pakollista tai tarpeellista`, parhaimmillaan keikauttaa monta asiaa uusiksi. Itse en ole semmoinen ihminen, joka muuttaa elämänsä nopeasti tai kerrasta kaiken, vaan nautin liikkeestä, mikä ohjaa uusiin asioihin ja valintoihin, niin että koen olevani niissä mukana. Toki asioita voi tapahtua nopeasti ja välillä tuntuu että moni asia menee kerrasta uusiksi, mutta se taas on hieman eri asia. Tämmöisen `ääripää` ajattelun hyöty on siinä, että uskallamme nähdä mahdollisuuksia, mitä muuten emme ehkä uskaltaisi. Sen haaste voi olla se, että kokee elämän turvattomaksi tai kokee itsensä kykenemättömäksi muutoksiin. Mutta itsensä luominen ei tarkoita että kaikki pitäisi suunnitella ja tehdä valmiiksi, vaan herätellä tunnistamaan itseään sekä arvojaan avoimemmin ja näin etsiä ja tutkia erilaisia mahdollisuuksia, mitkä asettuvat `päivitettyyn itseen ja elämäntilanteeseen` paremmin.

Siinä missä Jupiter on positiivisessa kulmassa Marsiin nähden, Neptunus on Marsiin nähden haasteellisessa kulmassa eli neliössä. Nämä laittavat liikkeelle jo muutenkin vilkkaassa kaksosten merkissä olevan Marsin. On tärkeä tunnistaa ettei tämä pistä toimimaan liian äkillisen impulssin varassa, pelkän toiminnan suhteen, vaan kerkeää miettiä tuntuuko muutos oikealta. Jos taas energiaa riittää, eikä tiedä miten sitä käyttää, voi juosta pari kierrosta talon ympäri tai käyttää sen vastaavanlaiseen tehokkaaseen toimintaan. Neptunuksen neliö saattaa saada aikaan ideoita ja tarpeita, mitkä eivät aina ole välttämättä niin realistisia. Tämä on myös tekijä, mikä voi aiheuttaa yhtä lailla väsymystä eli kuluttaa huomaamattaan energian, johonkin toisaalle niin vahvasti ettei edes huomaa väsyneensä, ennekuin on aivan poikki kerrasta.

`Sen, missä olen, ja sen, missä haluan olla, välissä on tyhjä tila. Opettele joka päivä sallimaan tämän tilan inspiroida minua eikä kauhistuttaa minua.` -Tracee Ellis Ross

Kuunvoima, Johanna Vilén, 2001

Kuunvoima, Johanna Vilén, 2001