-

Toiset lähtee kuuhun ja toiset Ruotsiin.

Pohdintoja ajasta

Hector voisi hyvin kuvailla tekstissään Saturnuksen ja Marsin
yhtymää niiden ollessa Neptunukseen neliössä. Neptunuksen
haavemaailmat saattavat haastaa unelmointiin ja illuusioihin,
vaikkakin parhaillaan se pistää kääntymään alitajunnan sokeisiin
pisteisiin. Ei toimivat asiat nousevat pintaan. Vaikka kuinka toivoisi,
ei asiat konkretisoidu ennen kuin on valmis ymmärtämään  oman
elämän kannalta isoimmat esteet, mitkä lähes aina ovat mielentasolla olevia
pelkoja. Jotkut ovat sitä mieltä että kaikki elämässä on mahdollista meille
kaikille. Itse en usko siihen. Jos haluaisin Amerikan presidentiksi, ei se vain
mielestäni olisi mitenkään päin mahdollista eikä edes toivottavaa. Meillä kaikilla
on omat paikkamme elämässämme, missä voimme olla parhaimmillamme.
Meille on todella monet asiat mahdollisia. Isoin kysymys on kuinka voimme
käyttää kapasiteettiamme parhaiten ja kuinka elää sitä tekojen sekä arjen
vaihetta, missä tuntuu usein että mikään ei onnistu. Kaikella on aikansa, mutta
asiat vaativat myös tekonsa. Siis kun unelmoimme jostain asiasta, on konkretian
kannalta tärkeä miettiä mitä ja miten paljon se vaatii tekoina. Myös niinä
tekoina, mitkä tuntuvat etteivät ne tuota tulosta. Harva on niin viisas, että
kykenisi aina vain valitsemaan parhaimmat vaihtoehdot. Usein juuri tämä aika
ratkaisee eniten. Se vaatii valtavasti tahdonvoimaa. Silloin kun olemme
löytäneet asioita mitä enimmissä määrin haluamme ja minkä eteen olemme
valmiita tekemään todella paljon töitä, se on usein pois jostain muusta. Tällöin
taas joudumme sen eteen, olemmeko valmiita ratkaisemaan eriparisuuden oman
arvomaailmamme mukaisesti. Esimerkiksi vaikkapa työn ja perheen sekä
läheisten ja elämästä nauttimisen suhde. Kuinka löydämme tavan elää, mihin
olemme tyytyväisiä sekä koemme että se ruokkii myös psyykkistä että henkistä
onnistumistunnetta. Ja että se vastaa toiveita omasta arvomaailmastamme. Onko
se helppoa? Usein ei. Se vaatii organisoinnin lisäksi sitä että olemme valmiita
luopumaan jostain muista asioista. Sijoitamme aikaa ja näin joudumme
määrittelemään aikaa sekä sen hetken kapasiteettia. Toki koen sen olevan sen
arvoista. Joskus vaatii vuosia päästä toivottuun elämäntilanteeseen. Ja usein
toiveet muuttuvat matkan varrella. Se vaatii yrittämisen lisäksi uskallusta hypätä
muutoksen kelkkaan. Muutosta on sekin että herättää ajatuksia, toiveita sekä
uskaltaa kyseenalaistaa omaa mieltään vaikka yleensä mieli on hyvin
turvallisuuskaipuinen. Näin muutos voi myös olla lempeää, koska tällöin on
helpompi kasvaa muutoksen mukana samaan tahtiin.

Elämä on täynnä valintoja ja me valitsemme tai päätämme koko aika, vaikka
aina emme huomaakaan sitä. Elämä on aina keskeneräisyydessään valmis.
Marsin sekä Saturnuksen yhtymä antaa mahdollisuuden konkretisoida ja
rakentaa elämää toivottavaan suuntaan, kunhan vain on selvillä minkälaista
elämää haluaa rakentaa. Se vaatii kohdentamista, jotta voi saavuttaa
tulosta. Sikäli jos tulosta haluaa. Olemisesta ja hetkessä elämisestä
nauttiminen on taitolaji, mikä voi olla myös toive paremman elämänlaadun
suhteen. Eilen kuulin että Einstein ei olisi osannut keittää kahvia, vaikka joikin
sitä paljon. Tämä on ihan ymmärrettävää. Jos keskitymme siihen mitä emme
osaa ja annamme sen vaikuttaa omaan minäkuvaan, saatamme sulkea pois
semmoisia asioita, missä voimme olla todella taidokkaita. Merkuriuksen
yhtymä Jupiterin kanssa sekä oppositio Khironille vaikuttaa kykyyn sisäistää
ja oppia menneistä kipupisteistä. Merkuriuksen perääntyminen alkaa 30.8
ja tämäkin vaikuttaa sisäänpäin menevään mielenlaatuun, mikä parhaimmillaan
auttaa viimeistelemään asioita. Vaikka asiat eivät aina mene niin kuin toivoisi,
se ei estä niitä toteutumasta. Venuksen sekä Pluton kolmio auttaa
konkretisoimaan itselle tärkeitä asioita ja ennen kaikkea saamaan niistä kiinni.
Käyttäisin tämän viikon miettimällä tietoisesti elämää laajemmassa
perspektiivissä. Jos 90-vuotiaana kirjoittaisin itselleni kirjeen, kuinka neuvoisin
itseäni? Mitä asioita todella ja eniten haluan elämääni? Ja se että kaikella on
aikansa, tarkoittaa ettei ole tarkoitus pitää itseään liian tiukassa narussa, vaan
pysähtyä nauttimaan myös siitä mitä on. Se ei estä laajentumista, mutta auttaa
nauttimaan kaikesta tästä mitä meillä on, kesken kaiken, kesken elämän. Ja
loogisestikin hyvinvointi lisää energiaa. 1.9 oleva Auringonpimennys alkaa
vaikuttaa pikku hiljaa enemmissä määrin, mutta siitä ensi viikon  päivityksessä
lisää.

`Voit saavuttaa asioita helpommin kun tartut useisiin pieniin mahdollisuuksiin
– sen sijaan että odottaisit vain sitä yhtä ja isoa.` -Hugh Allen

`Elämässä on kaksi perusvalintaa: hyväksyä olosuhteet sellaisina kuin ne ovat
– tai hyväksyä vastuu niiden muuttamisesta.` -Denis Waitley

Oi maa, Tiina Poutanen, 2016

Oi maa, Tiina Poutanen, 2016