-

Anna tyhjyydelle tilaa. Siellä piilevät vastaukset.

Pohdintoja ajasta

Tänä maanantaiaamuna on täysikuu ollut tarkimmillaan. Muutenkin
alkaneen vuoden ja viikon pommin varma herätys aiheuttaa
monenlaisia tunteita. Tässä on mahdollisuus päästä omiin
varjoihinsa kiinni. Meneillään oleva Auringon yhtymä Plutolle sekä
Vestalle, neliö Uranukselle sekä kuunsolmuille pitää huolen siitä että emme voi
sivuuttaa sitä mitä meidän psyykemme syvyyksissä piilee. Tätä ei tule pelätä.
Ajan tarkoitus ei ole vaikeuttaa meidän elämäämme, vaan auttaa meidät kiinni
olennaiseen. Marsin ja Jupiterin oppositio saattaa aiheuttaa levottomuutta ja näin
ollen on tärkeää pitää mielensä tasapainossa ja pyrkiä rauhoittumaan. Vastaukset
löytyvät kyllä.

Antoine de Saint-Exupéryn sanoin;
Ihminen kantaa sisällään jotakin itseään suurempaa.
Meistä todellakin on tähän muutokseen. Paljon puhutaan työttömyydestä,
sodan uhkasta, taudeista yms. Ne ovat seuraamuksia menneisyydestä. Nyt on aika
kääntää uusi sivu. Se ei tapahdu hetkessä, mutta se tapahtuu koko aika meissä.
Se mikä on suuressa, on aina myös pienessä. Tämä maailmanlaajuinen tilanne on
raskas, mutta se synnyttää uutta. C.G. Jung on todennut että harva tunnistaa omia
varjojaan ja pohtinut kuinka niitä voisi kohdata myönteisellä tavalla. Mielestäni
lempeys on hyvin tärkeää. Koska pääosin oma psyykemme estää meitä näkemästä
omia  varjojamme selkeästi, on hyvä pohtia sitä elämänsä kautta. Mitkä ongelmat tulevat
usein esille? Kuinka muut minut kokevat? Osaanko olla se, mitä koen olevani?
Syvyyspsykologiassa menemme asioiden juurille, mikä on joskus tärkeää, mutta avaimet
ovat hyvin usein lähempänä kuin aavistammekaan. Tavallisessa arjessa ja kohtaamisissa.
Vastuunottaminen tuo itsenäisyyttä, mikä vaikuttaa onnistumistunteeseen ja
kehittymiseen. Kumminkin meissä on tarve muuttua maailman mukana, vaikka
päivätietoisuudessa kuinka kapinoisimme vastaan. Jos meri on saastunut, sen
voi puhdistaa vain ottamalla saasteen pois. Puhdistamalla. Siksi pelkojensa,
varjojen, häpeän ja syyllisyyden kohtaamisen tarkoitus ei ole vaikeuttaa
elämäämme, vaan vapauttaa ja itsenäistää. Antaa avaimet käyttöön. Alla oleva
teksti liittyy siihen mitä voimme tehdä maailman ja itsemme eteen. Me voimme löytää
oman voimamme, oman paikkamme elämässä ja tulla itseksemme. Kaikenlisäksi
nauttia siitä.

Olen kuunnellut juuri haastattelun, mikä sopii tähänkin aikaan erittäin hyvin,
vaikka se on nauhoitettu 1961. Ajattelin näin lopuksi laittaa siitä muutaman asian esille.
Suosittelen kuuntelemaan koko haastattelun. Alla linkki siihen. Jos itse teksti menee yli
hilseen, silloin siihen ei kannata keskittyä. Viikon tärkeimmät asia ovat yllä.

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/yksilollisyyden_profeetta_c_g_jung_10404.html#media=10408

Kyseessä on Toimittaja Kaarle Nordenstreng haastattelu Carl Gustav Jungista. Tässä
Jung puhuu kerrosmaisesta sielunelämästä, mikä pitää sisällään
1) Tietoisuuden alue, minä itse.
2) Henkilökohtainen tiedoton.
3) Kollektiivinen Tajuton/Tiedoton.

Jungin teoriassa arkkityypit eli alkumielikuvat, muodostavat kaikille ihmisille yhteisen
kollektiivisen alitajunnan. Hänen mukaansa meidän on kohdattava niin kollektiivinen
kuin oma henkilökohtainenkin alitajunta, jotta voimme "tulla omaksi itseksemme".

Tietoisuuden alueella ajattelu sekä tunne ovat vastaparit, samoin kuin aistiminen ja
intuitio. Näiden neljän tasapaino olisi tila mitä tavoitella. Näin voimme löytää psyykkistä
realistisuutta. Tämä pitää sisällään asioita, joita jo tiedostamme.

Henkilökohtainen tiedoton pitää sisällään tiedostamattomat muistot, varjo, unet,
henkilöt, joihin varjot  provosoidaan. Tämä aiheuttaa luonnollisesti torjuntaa. Sekä
tietoisuuden alue että henkilökohtainen tiedoton ovat kollektiivisen tiedottoman
sivutuotteita.

Kollektiivinen Tajuton/Tiedoton on alkuperäinen. Se saattaa tulla esille unien
kautta tai vaikka vaara tilanteiden kohdatessa. Siihen liittyvät aidot vaistot, voima,
vietti, alkukantaisuus, objektiivinen sielun elämä, toisten kanssa samankaltaiset
kokemukset, arkkityypit/käsitteet ja mytologia. Se on sielun elämän syvin kerrostuma,
emmekä saa siihen helposti yhteyttä. Oikein ymmärrettynä se edustaa sielullista terveyttä 
ja elämän viisautta. Jungin kollektiivioppi perustuu fysiologisesti perittyyn aivostruktuuriin.
Suhteellisen samat kysymykset ovat kaikkialla ja meillä kaikilla. Haastattelussa hän kysyy;
`Luuletteko että teidän aivonne toimivat oleellisesti eritavalla kuin mitkään muut aivot
maailmassa? Semmoinen ajattelu on hölynpölyä`. 

Jung on sanonut; `On itä ja länsi ja välissä rautaesirippu, siinä kaikki. Sama asetelma on
meissä kaikissa. Tietoinen ja tiedoton, niiden välissä rautaesirippu. On muutakin kuin
tietoisuuden kapea alue.  Se on osa ihmisen sielusta. Sanat ovat tyhjiä, jos niiden takana
ei ole tekoja. Olen korostanut yksilöllisyyttä yksinkertaisesti siksi että jos yksilö ei tee
jotain, niin kukaan ei tee sitä. Ellen minä en tee sitä, ei kukaan muukaan tee. Jos jotain
on saatava aikaan, se voi tapahtua vain yksilön avulla, ei joukon. Jos teitä on monta,
mietitte aina naapuriin katsoen, hänhän sen tietysti tekee. Joukot ovat nykyisin yleisiä,
koska massassa olette turvassa. Turvassa nimenomaan siksi, että teidän ei tarvitse tehdä 
mitään, koska he tekevät sen. Mutta tällä kertaa meidän aikanamme jokaiselta kysytään
ja siksi olen tähdentänyt yksilön merkitystä. Ellen ota yksilöllisyyttäni vakavasti en
kykene  tekemään mitä minun pitäisi tehdä`.

Jungin mukaan voimakkain sielullinen energia kumpuaa ihmispersoonallisuuden
tiedottomista syvyyksistä. Hän on ollut mielestäni aikansa visionääri. Meillä on paljon
ammennettavaa hänen opeistaan.

Stenkullan pöllö, Tiina Poutanen, 2013

Stenkullan pöllö, Tiina Poutanen, 2013