-

Ajatus + - tulevaisuus

Pohdintoja ajasta

Koetapa lopettaa ajattelu. Hetkellisesti se voi onnistua esimerkiksi
keskittymällä tunto-, maku-, kuulo- tai näköaisteihin, mutta pidemmäksi
ajaksi. Me ajattelemme lähestulkoon koko valveillaoloajan. Kun
pysähdymme katsomaan minkälaisia ajatuksemme ovat, saamme
selville missä tämän hetken minuutemme elelee.

Jos 20 % on päivätietoisuutta, niin 80 % on alitajuntaa. Sinne kerrytämme koko
aika kaikkea kokemaamme ja uskomaamme. Jos keräisimme 10 ihmistä
seuraamaan jotain tilannetta esimerkiksi kovaäänistä keskustelua ravintolassa,
missä olisi mukana ristiriitaisia avainsanoja, saisimme tasan 10 eri versioita
asiasta. Ja hyvin todennäköisesti jokainen näistä kokijoista uskoisi omaansa.
Tai sitten ei kiinnittäisi siihen juurikaan huomiota. Henkilökohtaisessa elämässä
se on toisin. Me hyvin helposti uskomme suurimman osan ajatuksistamme ja
muodostamme tulevaisuutemme sen perusteella. Olisi todella tärkeää
kyseenalaistaa ajatuksensa monta kertaa päivässä. Ja niin, että ei etsi oikeutta
haluamilleen ajatuksille, vaan kyseenalaistaa kaikki ne. Halutut ja vältetyt.
Siinä ei ole mitään riskiä, mutta koemme sen silti uhkaksi.

Positiivinen ajattelu on tärkeää, mutta siinä on riskinsäkin. Jos emme saa
kiinni niitä asioita, mitkä aiheuttavat ongelmia, positiivinen ajattelu on vain verho
ongelmien edessä. Kivun kokeminen ja luovuttaminen itsensä edessä, voi olla
ratkaiseva askel siihen että pääsemme kiinni oikeasti rakentavalle polulle,
missä positiivinen ajattelu on kuin bensa autolle. Ihmiset jotka ovat oikealla
tavalla menestyneet elämässään, ovat joutuneet kohtaamaan ongelmat itsessään
ja hyväksyneet ne. Muuttamalla omaa toimintaansa ja ottaneet ne näkyviksi
sekä hyväksymällä ne.

Uskallan väittää että suurin osa riippuvuuksista johtuu siitä että tarvitsemme hyvää
oloa. Tarvitsemme lepoa ja rauhaa. Ajatukset voivat aiheuttaa väsymystä ja pettymystä,
mitä psyyke ei jaksa. Me voimme muuttaa ajatuksiamme. Joskus se voi tapahtua
nopeasti, joskus tarvitsemme siihen ulkopuolista apua ja se vie aikaa, mutta se vaatii
joka tapauksessa sinnikkyyttä ja päämäärätietoisuutta ja lempeyttä itseä kohtaan.
Maailman terveysjärjestö WHO on tehnyt masennuksesta kertovan opetusvideon;
I had a black dog, his name was depression. Suosittelen katsomaan sen. On
helpompi ymmärtää myös masennusta itsessään, kun ymmärtää sen laadun ja tietyt
asiat mitkä kuuluvat siihen. Ne eivät huononna ihmistä, mutta ovat osa elettävää hetkeä.

Kun ajattelemme mitä haluamme elämältä, voimme haaveilla ja uneksia, mutta
unohdamme ne hyvin helposti ja alamme ajattelemaan asioita huomaamatta hyvin toisella
tavalla. Se tapahtuu aika automaattisesti. Jos kuuntelisimme kaikki päivän ajatukset
jälkikäteen, ne todennäköisesti olisivat jotain ihan muuta, kuin mitä olisimme
uskoneet. Se johtuu siitä että ajattelemme koko aika huomaamattammekin. Sen
vuoksi on hyvä kiinnittää tietoisemmin huomio niihin asioihin, mitkä toistuvat
ajatuksissamme ja antaa niille tilaa tulla esiin. Tätä kautta pääsemme muutokseen kiinni
aivan eri tavoin. Tämän avulla alkaa alitajuntamme vesi puhdistua ja pikku hiljaa
konkretisoimaan normaali elämäämme siihen suuntaan mistä olemme unelmoineet.
Unelmat muuttuvat ajatuksiksi, mikä muuttuu toiminnaksi. Unelmat ovat äärimmäisen
tärkeitä, mutta ne eivät vielä yksistään riitä muutokseen. Tarvitsemme myös ajatuksen.
Tunne-äly. Haaveet-konkretia.

Tämän tekstin taustalla on ajatus siitä että maanantaina 22.8 on Uusikuu ja Saturnuksen
sekä Marsin yhtymä tarkimmillaan. Venus tekee alkuviikon tälle kuviolle neliö haastetta.
Saturnus on rakentaja, selkäranka, talonperusta. Haasteissa se on riittämättömyys,
kriittinen lannistaja ja vaatimustaso. Kun siihen liitetään Mars toiminnan planeettana,
voimme vain miettiä mitä se tarkoittaa. Venus tuo omat haasteensa, mikä on hyvä.
Kivikengässä tuntuu ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Tässä ajassa voit miettiä
mitä ja miten rakennat. Se on peiliin katsomisen paikka. Vastassa olet sinä itse.
Oletko itsesi auttaja vai tuhoava voima? Meillä on hyvä aika pysähtyä haaveilemaan,
unelmoimaan ja ajattelemaan. Tuomaan nämä asiat elämäämme tosiksi.
Argentiinalainen sananlasku sanoo:
Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota.
Eli harjoitus tekee mestarin. Lempeys antaa aikaa ja tilaa kutoa aina uutta polkua.

Kotikutoja, Emmi Vuorinen, 2010

Kotikutoja, Emmi Vuorinen, 2010