Astrologinen koulutusohjelma

-

Sielun matkalla -koulutusohjelma syntyi tarpeesta antaa astrologista koulutusta pitkäjänteisesti ja keskitetysti. Se on kolmen astrologin (Anne Sundell, Heli Nuotio, Johanna Vilén) yhteistyön tulos. Koulutusohjelman markkinointi aloitettiin keväällä huhtikuussa 2020.

Sielunmatkalla -koulutusohjelmassa toimivat pääkouluttajina Anne Sundell ja Heli Nuotio. Molemmilla on astrologiasta kansainvälisesti hyväksyt tutkinnot. Koulutusohjelma on tarkoitettu kaikille omasta henkisestä kehityksestään ja matkastaan kiinnostuneille, jotka haluavat käyttää astrologiaa siinä kompassinaan.

Koulutus ei edellytä varsinaisesti aiempia astrologiataitoja, mutta perusteet on hyvä olla hallinnassa. Sitä varten meillä on tarjolla esim. koulutusohjelman ulkopuolella verkkokursseja, joiden avulla voi päästä sisään perusteisiin. Osallistujan tärkein tavoite koulutusohjelmaan osallistumisen kannalta on oman matkansa kirkastaminen itselleen astrologiaa hyväksi käyttäen.

Näkökulmamme astrologiaan tässä ohjelmassa on henkinen ja keskitymme karma-astrologiaan ja esoteeriseen eli sieluastrologiaan opetuksessamme. Opiskelijan on tarkoitus oppia tulkitsemaan ensisijaisesti omaa karttaansa sekä karman että sielun perspektiivistä. 

Sielun matkalla ohjelman tarkoitus on siis antaa opiskelijalle astrologista opetusta siten, että se tukee itsetuntemuksen kasvua ja kehitystä.
Tämä koulutusohjelma tarjoaa opiskelijan omasta aktiivisuudesta riippuen myös hyvän lähtökohdan jopa ammattimaiseen astrologin työhön.
Ohjelmassa tarjoamme opiskelijalle henkilökohtaista tukea, mutta ennen kaikkea ryhmätukea, joka on korvaamattoman tärkeä tekijä suurten viisauksien opiskelemisessa sekä tiedon vastaanottamisessa.

Katso koulutusohjelman esittelyvideo tästä linkistä, tai ota suoraan sähköpostitse yhteyttä sielunmatkalla@gmail.com.