Verkkokurssit

-

Verkkokursseja on tuloillaan lisää. Kannattaa seurata kesäkuussa avautuvaa tarjontan. Alla tällä hetkellä tarjolla olevat kurssit.

Verkkokurssit

Kurssilla käydään läpi planeetat, merkit, huoneet, kartan akselit sekä kuunsolmut. Kurssi ei edellytä minkäänlaista ennakkotietoa astrologiasta.

Saat yhden kirjeen kerrallaan sähköpostiin, missä avaan sen kerran teemaa symbolisesti, tiedollisesti sekä esimerkein varustettuna.

Kurssin sisältö;

1) Astrologiset merkit

2) Aurinko ja Kuu

3) Merkurius, Venus ja Mars

4) Nousumerkki ja kartan akselit

5) Kartan huoneet

6) Khiron, Jupiter ja Saturnus

7) Uranus, Neptunus ja Pluto

8) Kuunsolmut

Kurssin tarkoitus on avata teemoja, joita jokainen voi pohtia ja suhteuttaa omaan elämäänsä. Kurssilla en käy läpi kenenkään henkilökohtaisia syntymäkarttoja, vaan avaan astrologista symboliikkaa yleisesti. Voit halutessasi tutkia näitä asioita omasta syntymäkartastasi itse. Ohjaan kuinka pääset siinä alkuun.

 

Kurssi sisältää 8 sähköpostia. Tämän lisäksi mukana on äänitteitä.

Voit opiskella tätä omaan tahtiisi ja palata samoihin asioihin jälkikäteenkin, koska kurssimateriaali jää sinulle itsellesi. Kurssi ei pidä sisällään verkkotapaamisia, vaan jokainen käy kurssia läpi itsenäisesti.

Kurssin hinta 49 € (sis. 24 % Alv)
Kurssin vetäjänä toimii Johanna Vilén

Kurssilla käydään läpi karmallisesta perspektiivistä planeetat, merkit, huoneet, kartan akselit, kuunsolmut sekä perääntyvät planeetat. Kurssi ei edellytä minkäänlaista ennakkotietoa astrologiasta.

Saat yhden kirjeen kerrallaan sähköpostiin, missä avaan sen kerran teemaa symbolisesti, tiedollisesti sekä esimerkein varustettuna.

Kurssin tarkoitus on avata teemoja, joita jokainen voi pohtia ja suhteuttaa omaan elämäänsä. Voit halutessasi tutkia näitä asioita omasta syntymäkartastasi itse.

 

Kurssin sisältö;

1) Astrologiset merkit ja niiden karmallinen läksy

2) Henkilökohtaiset planeetat

3) Sosiaaliset sekä kosmiset planeetat

4) Nousumerkki ja kartan akselit

5) Kartan huoneet

6) Perääntyvät planeetat

7) Kuunsolmut

8) Esimerkkejä sekä tulkinnallisia mietteitä

 

Kurssi sisältää 8 sähköpostia. Tämän lisäksi mukana on äänitteitä.

Voit opiskella tätä omaan tahtiisi ja palata samoihin asioihin jälkikäteenkin, koska kurssimateriaali jää sinulle itsellesi. Kurssi ei pidä sisällään verkkotapaamisia, vaan jokainen käy kurssia läpi itsenäisesti.

Kurssin hinta 49 € (sis. 24 % Alv)
Kurssin vetäjinä toimivat astrologit Johanna Vilén sekä Anne Sundell

Kurssi on jatkoa karma-astrologian alkeet verkkokurssille.

Saat yhden kirjeen kerrallaan sähköpostiin, missä avaan sen kerran teemaa symbolisesti, tiedollisesti sekä esimerkein varustettuna.


Kurssin sisältö;

 1. Kuunsolmujen hallitsijat
 2. Viisi pääaspektia (yhtymä, oppositio, neliö, kolmio ja sekstiili) persoonallisille planeetoille sekä akseleille
 3. Viisi pääaspektia (yhtymä, oppositio, neliö, kolmio ja sekstiili) Kuunsolmuille
 4. Karmalliset tekijät ihmissuhteissa
 5. Erilaiset planeettakarmat
 6. Irralliset planeetat
 7. Kahdestoista huone
 8. Esimerkkejä sekä tulkinnallisia mietteitä

Kurssin tarkoitus on avata teemoja, joita jokainen voi pohtia ja suhteuttaa omaan elämäänsä. Voit halutessasi tutkia näitä asioita omasta syntymäkartastasi itse.

Kurssi sisältää 8 sähköpostia. Tämän lisäksi mukana on äänitteitä.

Voit opiskella tätä omaan tahtiisi ja palata samoihin asioihin jälkikäteenkin, koska kurssimateriaali jää sinulle itsellesi. Kurssi ei pidä sisällään verkkotapaamisia, vaan jokainen käy kurssia läpi itsenäisesti.

Kurssin hinta 49 € (sis. 24 % Alv)
Kurssin vetäjinä toimivat astrologit Johanna Vilén sekä Anne Sundell

Kurssilla käydään läpi planeetat, merkit, huoneet, kartan akselit sekä kuunsolmut. Kurssi ei edellytä minkäänlaista ennakkotietoa astrologiasta.

Saat yhden kirjeen kerrallaan sähköpostiin, missä avaan sen kerran teemaa symbolisesti, tiedollisesti sekä esimerkein varustettuna.

Kurssin sisältö;

1) Astrologiset merkit, laadut sekä elementit

2) Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus ja Mars

3) Nousumerkki, kartan akselit sekä huoneet

4) Kuunsolmut

5) Viisi pääaspektia; yhtymä, oppositio, neliö, kolmio ja sekstiili

6) Khiron, Jupiter ja Saturnus

7) Uranus, Neptunus ja Pluto

8) Esimerkkejä sekä tulkinnallisia mietteitä

Kurssin tarkoitus on avata teemoja, joita jokainen voi pohtia ja suhteuttaa omaan elämäänsä. Kurssilla en käy läpi kenenkään henkilökohtaisia syntymäkarttoja, vaan avaan astrologista symboliikkaa yleisesti. Voit halutessasi tutkia näitä asioita omasta syntymäkartastasi itse. Ohjaan kuinka pääset siinä alkuun.

 

Kurssi sisältää 8 sähköpostia. Tämän lisäksi mukana on äänitteitä.

Voit opiskella tätä omaan tahtiisi ja palata samoihin asioihin jälkikäteenkin, koska kurssimateriaali jää sinulle itsellesi. Kurssi ei pidä sisällään verkkotapaamisia, vaan jokainen käy kurssia läpi itsenäisesti.

Kurssin hinta 49 € (sis. 24 % Alv)
Kurssin vetäjänä toimii Johanna Vilén

Kurssilla käydään läpi pikkuplaneetta Ceres sekä asteroidit Pallas, Juno, Vesta sekä Lilith. Avaamme niiden mytologiaa sekä symboliikkaa. Käymme läpi myös asteroidien astrologiset merkit sekä huoneet ja lopuksi kokoamme paketin yhtenäiseksi koosteeksi, mitä avaamme tulkinnallisesti.

 1. Ceres
 2. Pallas
 3. Juno
 4. Vesta
 5. Lilith
 6. Asteroidit merkeissä
 7. Asteroidit huoneissa
 8. Tulkinnallinen kooste

Kurssin tarkoitus on avata teemoja, joita jokainen voi pohtia ja suhteuttaa omaan elämäänsä. Voit halutessasi tutkia näitä asioita omasta syntymäkartastasi itse.

Kurssi sisältää 8 sähköpostia. Tämän lisäksi mukana on äänitteitä.

Voit opiskella tätä omaan tahtiisi ja palata samoihin asioihin jälkikäteenkin, koska kurssimateriaali jää sinulle itsellesi. Kurssi ei pidä sisällään verkkotapaamisia, vaan jokainen käy kurssia läpi itsenäisesti.

Kurssin hinta 49 € (sis. 24 % Alv)
Kurssin vetäjinä toimivat astrologit Johanna Vilén sekä Anne Sundell

Kurssilla käydään läpi pikkuplaneetta 12 astrologista merkkiä, Aurinko sekä vuosittainen Auringon paluu, Kuu sekä progressiivisen Kuun liikkeet ja lisäksi Lilith sekä Vesta. Näiden jälkeen tulee nouseva merkki sekä kartan akselit ja huoneet. sekä. Lopuksi kokoamme paketin yhtenäiseksi koosteeksi, mitä avaamme tulkinnallisesti.

 1. 12 Astrologista merkkiä
 2. Aurinko ja Auringonpaluu
 3. Kuu ja progressiivinen Kuu
 4. Lilith
 5. Vesta
 6. Nouseva merkki ja kartan akselit
 7. 12 Astrologista huonetta
 8. Tulkinnallinen kooste

Kurssin tarkoitus on avata teemoja, joita jokainen voi pohtia ja suhteuttaa omaan elämäänsä. Kurssilla en käy läpi kenenkään henkilökohtaisia syntymäkarttoja, vaan avaan astrologista symboliikkaa yleisesti. Voit halutessasi tutkia näitä asioita omasta syntymäkartastasi itse. Ohjaan kuinka pääset siinä alkuun.

 

Kurssi sisältää 8 sähköpostia. Tämän lisäksi mukana on äänitteitä.

Voit opiskella tätä omaan tahtiisi ja palata samoihin asioihin jälkikäteenkin, koska kurssimateriaali jää sinulle itsellesi. Kurssi ei pidä sisällään verkkotapaamisia, vaan jokainen käy kurssia läpi itsenäisesti.

Kurssin hinta 49 € (sis. 24 % Alv)
Kurssin vetäjänä toimii Johanna Vilén

Saat yhden kirjeen kerrallaan sähköpostiin, missä avaan sen kerran teemaa symbolisesti, tiedollisesti sekä esimerkein varustettuna. Kurssi ei edellytä minkäänlaista ennakkotietoa astrologiasta.

Johannan aiheet ovat; 

Arkkityyppien taustaa sekä symboliikkaa 

Auringon, Kuun, Merkuriuksen, Venuksen sekä Marsin arkkityypit 

Khironin, Jupiterin sekä Saturnuksen arkkityypit 

Uranuksen, Neptunuksen sekä Pluton arkkityypit 

Kooste kurssista 

 

Annen aiheet ovat;

Psykologian suhde astrologiaan

Astrologisen kartan yhteydet arkkityyppeihin

Arkkityypit ja karma 

Arkkityypit ja 12. huone 

Arkkityypit ja puolustusmekanismit 

 

Kurssin tarkoitus on avata teemoja, joita jokainen voi pohtia ja suhteuttaa omaan elämäänsä. Voit halutessasi tutkia näitä asioita omasta syntymäkartastasi itse.

Kurssi sisältää 5 sähköpostia. Tämän lisäksi mukana on äänitteitä.

Voit opiskella tätä omaan tahtiisi ja palata samoihin asioihin jälkikäteenkin, koska kurssimateriaali jää sinulle itsellesi. Kurssi ei pidä sisällään verkkotapaamisia, vaan jokainen käy kurssia läpi itsenäisesti.

Kurssin hinta 49 € (sis. 24 % Alv)
Kurssin vetäjinä toimivat astrologit Johanna Vilén sekä Anne Sundell