12.12.2016
Viesti lähetetty ja vastaanotettu.

Kalastajat tietävät, että meri on vaarallinen
ja myrskyt voivat olla kauheita, mutta he eivät
pidä näitä vaaroja riittävinä syinä pysyä rannassa.
-Vincent Van Gogh

Keskiviikkona 14.12 pääsemme taas Täydenkuun tunnelmiin.
Täysikuu on kaksosten merkissä oppositiossa Auringon sekä Saturnuksen
yhtymään. Siinä missä Uranus tekee kolmion Auringolle sekä Saturnukselle
niin myös Jupiter tekee kyseisille tekijöille sekstiilin eli positiivisen kulman.
Jupiter ja Uranus ovat keskenään oppositiossa. Mitä tämä tarkoittaa elettävässä
elämässä? Täysikuu on hyvin tunteellista aikaa. Kaksosten merkissä ja näiden
edellä mainittujen tekijöiden värittämänä tunteet vaihtuvat tiuhaan tahtiin ja
niiden perässä saattaa olla vaikea pysyä. Saturnus maadoittaa ja antaa vakautta,
mutta kuinka valmiita olemme tottelemaan ajonopeuksia moottoritiellä, kuvastaa
valmiutta tähän ajanjaksoon. Kannattaa miettiä kuinka saisi energian kohdistettua
niin, että sen kanssa on helpompi olla. Cereksen ja Uranuksen yhtymä tuo
parhaimmillaan kykyä löytää uusia tapoja eheytyä ja uusiutua. Haasteena saattaa
olla vauhdikkuus eli tunne ettei ole aikaa keskittyä ja rauhoittua ottamaan tai
antamaan eheyttävää läsnäoloa muille, eikä itselleenkään.
Tämän ei toki tarvitse
mennä niin. Tämä on asia, mihin voit vaikuttaa.

Merkuriuksen perääntyminen alkaa 19.12 kauriin merkissä, samanaikaisesti ollen
yhtymässä Pluton kanssa. Tämä tuntuu jo nyt ja saattaa aiheuttaa Täydenkuun
aikaan kriittisiä tilanteita, ellei osaa tietoisesti käsitellä tunteitaan. Siinä missä
tunteet tulevat nopeasti, ilmaisu saattaa tulla paineisesti. Yhdistelmänä tämä
voi tuoda tullessaan ikäviä tilanteita, mitkä toki voi välttää tiedostamalla
tilanteen. Asioiden ja tunteiden ympärille kannattaa ottaa tilaa. Ne eivät
välttämättä mene aina toivotulla tavalla, mutta kun on asennoitunut rennommin,
voi saada jopa uusia oivalluksia ja tämä tietenkin vie meitä aina eteenpäin.
Näin voimme syventää ymmärrystämme ja tietoisuuttamme ja päästä kiinni
itsessämme oleviin asioihin vahvemmin. Tämä voi nostaa esille myös
vastuullisuutta. Mitä reagointitapamme kertoo meistä? Tai esimerkiksi se miten
koemme toiset ihmiset, mitä se kertoo meistä? Tarkoitus ei ole `syyttää tai
syyllistää` itseään tai ketään toista, mutta havaita asioita, joista kiinni saamalla,
voi muuttaa vahvasti itseään ja tätä kautta tulevaisuutta. Pluton sekstiili eli
positiivinen kulma Khironille lisää eheytymistä.

Jupiter, Uranus sekä Ceres ovat neliössä Merkurius Plutoon, muodostaen T-ristin.
Tämä vaikuttaa edellä mainittuihin seikkoihin paineisesti, mutta eikös sitä sanota
että kauneimmat timantit syntyvät paineessa. Toivottavasti kauneimmat, eivätkä
kauheimmat eli sanallisen arkun kanssa kannattaa olla tiedostava. Toinen T-risti
muodostuu Täydenkuun, Saturnuksen sekä Khironin kautta. Kipupisteiden
havainnointi voi löytää eheyttävän voiman ja näin parhaimmillaan `laukaista`
tavan voimaantua ja löytää parantavia ratkaisuja. Mahatma Gandin on sanonut;
`Totuus asuu jokaisessa ihmissydämessä, ja sieltä sitä on etsittävä. On antauduttava
totuuden ohjaamaksi niin kuin sen näkee. Mutta kenelläkään ei ole oikeutta
pakottaa toisia toimimaan oman totuuskuvansa mukaan.` Samoin hän on sanonut
että; `Vastaiskun politiikka ei koskaan ole toiminut.` Mielestäni tämä pätee jälleen
niin `pienessä` eli meissä henkilökohtaisella tasolla samoin kuin `suuressa` eli
kollektiivisella tasolla. Se, mitä jaamme tähän maailmaan, lähtee meistä ja näin
me olemme se muutos.  Rauha lähtee meistä.Kuunvoima, Johanna Vilén, 2001

Astrologiapalvelut Kuussa ja Maassa Oy
Kisakentänkatu 20 A
33230
Tampere
050 560 5173
johanna.vilen@hotmail.com
www.kuussajamaassa.com